More Story

คืนร้อนข้าวลด

เรื่อง : ฐิตินันท์ ศรีสถิติ ต้นข้าวในนาจะเจริญเติบโตได้ดีเพียงใดและให้ผลผลิตมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับ...