" /> ฉบับที่ ๒๐๖ เมษายน ๒๕๔๕ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]