" /> ฉบับที่ ๒๘๙ มีนาคม ๒๕๕๒ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]