เป็นมิตรกับมะเร็ง ที่อโรคยศาล วัดคำประมง - สารคดี.คอม