ไอบีเอ็ม (IBM) บริษัทผลิตคอมวิเตอร์ยักษ์ใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา เปิดตัว “คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล” (Personal Computer : PC) เป็นครั้งแรกในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2524 ชื่อรุ่น “IBM 5150” ซึ่งเป็นต้นแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในปัจจุบัน

IBM 5150 มี ดอน เอสทริดจ์ (Don Estridge) เป็นหัวหน้าทีมพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยวิศวกรและนักออกแบบ 12 คน ได้พยายามพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเล็กลง ใช้อะไหล่และอุปกรณ์ของไอบีเอ็ม มีราคาประหยัด สำหรับใช้ในบ้านเรือนทั่วไปได้  และใช้ตัวประมวลผล “IBM 801”

คอมพิวเตอร์รุ่นนี้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจเป็นอย่างมาก ต่อมาไอบีเอ็มได้พัฒนาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตามออกมาอีกหลายรุ่น ในขณะที่บริษัทอื่นๆ ก็พัฒนาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของตนเช่นกัน จนถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งแป้นพิมพ์ เมาส์ จอภาพ หน่วยความจำ หน่วยประมวลผล ฯลฯ และกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้รับการพัฒนาเป็นแบบ “คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ” (Desktop) คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เรียกว่า “โน้ตบุ๊ค” (Notebook) และ “คอมพิวเตอร์มือถือ” (Personal digital assistants : PDA) อีกทั้งโทรศัพท์มือถือก็ได้รับการพัฒนาจนสามารถทำงานแบบคอมพิวเตอร์ ใช้ดูหนังฟังเพลง หรือประมวลผลต่างๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้นใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะยิ่งขึ้น

  • บทความนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล