อ่านหนังสือภาษาอังกฤษ เขาบอกว่านักวิ่งมาราธอน ก่อนแข่งขันต้องกินอาหารประเภทแป้งเยอะ ๆ (ในหนังสือบอกว่ากินพาสต้าค่ะ) ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะคะ

(วรรณกร / จ. นนทบุรี)

คาร์โบไฮเดรตเป็นหนึ่งในสารอาหารที่ให้พลังงาน ซึ่งร่างกายคนเราจะสะสมสารอาหารตัวนี้ในปริมาณน้อย

การกินพาสต้าและอาหารประเภทแป้งช่วยสะสมคาร์โบไฮเดรตไว้ในกล้ามเนื้อ

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิ่งมาราธอนที่ “ซองคำถาม” ค้นมาได้ บอกว่า ก่อนการแข่งขัน ๘ วัน นักวิ่งมาราธอนจะเริ่มแผนปฏิบัติการสะสมคาร์โบไฮเดรต โดยขั้นแรกเริ่มด้วยการกินอาหารโปรตีนสูง ไขมันสูง แต่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่ำมาก ขณะเดียวกับที่รักษาตารางเวลาฝึกวิ่งตามปรกติ อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำนี้ส่งผลให้กล้ามเนื้อในร่างกายของนักวิ่งใช้คาร์โบไฮเดรตไปจนหมด

ขั้นต่อมา ๓ วันก่อนการแข่งขัน นักวิ่งมาราธอนจะเปลี่ยนมากินอาหารคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน*เป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ลดตารางการฝึกวิ่งลง โปรแกรมอาหารเช่นนี้ “หลอก” ให้กล้ามเนื้อเร่งสะสมคาร์โบไฮเดรตในรูปของไกลโคเจน (สสารคล้ายแป้ง ละลายได้บางส่วน ร่างกายจะสะสมไกลโคเจนไว้ในตับและกล้ามเนื้อ) เพิ่มขึ้นเป็นสองถึงสามเท่าของปริมาณสะสมปรกติ คาร์โบไฮเดรตส่วนเกินนี้เองเป็นแหล่งพลังงานสะสมที่นักวิ่งได้นำออกมาใช้ในระหว่างการวิ่งแข่งขันระยะไกล

*คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมีอยู่ในข้าว ขนมปัง อาหารประเภทเส้นแป้งต่าง ๆ หัวเผือก มัน ให้พลังงาน ความแข็งแรง และความอดทน ส่วนคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวมีอยู่ในผลไม้ น้ำหวาน น้ำอัดลม เป็นสารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวหลังการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน