" /> ฉบับที่ ๓๔๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]