" /> ฉบับที่ ๓๕๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]