เปิดแล้ว BACK ISSUE ONLINE สำหรับสมาชิกเท่านั้น

Jun 26, 2014 
0


ONLINE NOW! ร่วมฉลอง ๓๐ ปีของนิตยสารคุณภาพ  อ่านความรู้ อ่านความจริง

เดินทางย้อนเวลา  กับนิตยสาร  สารคดี  ฉบับย้อนหลัง “สิทธิพิเศษ” เฉพาะ “สมาชิก”  นิตยสาร  สารคดี  เท่านั้น
เข้าไปพลิกอ่านได้แล้ววันนี้ ที่เว็บไซต์
www.sarakadee.com/backissueonline/

 

> วิธีการเข้าชม BACK ISSUE ONLINE

  • สมาชิกจะได้รับรหัส password ของตนเองใต้รหัสสมาชิกบนป้าย ที่อยู่ไปรษณีย์หน้าซองพัสดุจัดส่งนิตยสาร สารคดี ทุกเดือน
  • เข้าเว็บไซต์ www.sarakadee.com/backissueonline/ กรอกชื่อ User ด้วยรหัสสมาชิก และ password ที่ได้รับ
  • เลือกชมนิตยสาร สารคดี ฉบับที่ต้องการ (เริ่มต้นเดือนกรกฎาคม  จากฉบับที่ ๑-๑๐๐ และฉบับที่เหลือจะทยอยนำขึ้นในระยะต่อไป)

 

> เงื่อนไขของ “สิทธิพิเศษ”

  • ให้บริการเฉพาะสมาชิกปัจจุบัน ทั้งสมาชิกทั่วไป, สมาชิกอุปถัมภ์, ห้องสมุดในโครงการสมาชิกอุปถัมภ์    (กรณีสมาชิกหมดอายุ สิทธิพิเศษนี้จะถูกยกเลิกไปด้วย)
  • อนุญาตให้สมาชิกชมผ่านทางเว็บไซต์ของนิตยสาร สารคดี เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำการ print หรือ capture ภาพ หรือใช้วิธีการอื่นใด  ก็ตาม เพื่อนำาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของนิตยสาร สารคดี ฉบับย้อนหลัง ไปเผยแพร่หรือทำาซำ้าบนสื่ออื่น
  • password ของสมาชิกเป็นรหัสที่มอบให้แก่สมาชิกเท่านั้น   ห้ามมิให้สมาชิกนำรหัส password ไปเผยแพร่ต่อผู้อื่นที่มิใช่สมาชิก
  • หากตรวจพบสมาชิกท่านใดตั้งใจละเมิดเงื่อนไข  นิตยสาร สารคดี จะ “ยกเลิก” สิทธิพิเศษของสมาชิกท่านนั้นทันที  ทั้งนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม

หมายเหตุ – หากมีปัญหาใด ๆ ในการเข้าชม ให้สมาชิกแจ้งมาทางอีเมล contact@sarakadee.com (ไม่รับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์)
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.comYou might also likeRelated Post

More Story
โลกใบใหม่ - การต่อสู้ของแรงงานในบ้าน :  มีตัวตน แต่ไม่มีคนมองเห็น ภัควดี วีระภาสพงษ์ เมื่อ ๑๐ กว่าปีก่อนตอนที่ ผูอ้ายเจิน (Ai - Jen Poo) เริ่มต้นจัดตั้งองค์กรแรงงานของแรงงานในบ้าน (domestic workers) ไม่มีใครคิดว่าเธอจะทำสำเร็จ แรงงานในบ้านอันประกอบด้วยแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก และคนดูแลผู้สูงอายุ เป็นแรงงานที่มีมากมายมหาศาล เฉพาะในสหรัฐอเมริกาประเมินว่ามีมากกว่า ๓ ล้านคน  แรงงานเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ถูกเอาเปรียบหลายทบหลายซ้อน ทั้งในแง่ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง...