" /> ฉบับที่ ๓๖๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]