การ์ตูนไทยเริ่มมีตั้งแต่เมื่อไร แล้วใครเป็นคนเขียน ?

Jul 18, 2016 
1


thaicartoonหากไม่นับการเขียนภาพฝาผนังลักษณะเหมือนจริงแบบตะวันตกของจิตรกร “ขรัวอินโข่ง” ในสมัยรัชกาลที่ ๓-๔ ประวัติศาสตร์การ์ตูนสยามก็น่าจะนับว่าตั้งต้นในสมัยรัชกาลที่ ๖ (พระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แปล cartoon เป็นคำไทยว่า ภาพล้อ)

โดยมี “ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต” (เปล่ง ไตรปิ่น) ได้รับการยกย่องเป็นนักเขียนการ์ตูนไทยคนแรก

มีบันทึกว่า สมัยที่ท่านติดตามราชทูตไปอังกฤษ เคยเป็นเด็กรับใช้ครูศิลปะ มีหน้าที่ล้างพู่กันและถือกระป๋องสี อาศัยครูพักลักจำวิชาวาดรูปก่อนเริ่มศึกษาอย่างจริงจังในเวลาต่อมา  ครั้นเก่งกล้าจึงออกเดินทางแสวงโชคในหลายประเทศและยังชีพด้วยการเขียนรูปเรื่อยมา

เมื่อกลับคืนแผ่นดินสยามก็มีงานวาดการ์ตูนล้อนักการเมืองลงหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กรุงเทพฯ เดลิเมล์ ไทยหนุ่ม บางกอกไทม์ ฯลฯ

ฝีมืออันโดดเด่นของท่านทำให้ได้รับพระราชทานรางวัลการประกวดวาดภาพล้อจากรัชกาลที่ ๖ ด้วย
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.comYou might also likeRelated Post

More Story
18 กรกฎาคม 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2347 - วันเกิด หมอบรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley,...