" /> ฉบับที่ ๓๗๙ กันยายน ๒๕๕๙ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]