ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

Oct 13, 2016 
0


banner

 

 

       ข้าวรพุทธเจ้า         เอามโนและศิระกราน
        นบพระภูมิบาล      บุญดิเรก
        เอกบรมจักริน       พระสยามินทร์
        พระยศยิ่งยง

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
Related Post

More Story
สำนักพิมพ์สารคดีภาพ กับปกหนังสือและรูปเล่มที่มีการออกแบบดีเด่นประจำปี 2559 จากการคัดเลือกปกหนังสือและรูปเล่มที่มีการออกแบบดีเด่นประจำปี...