"สารคดี live - ทำไมโรฮิงญาถึงถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ - สารคดี.คอม

“สารคดี live – ทำไมโรฮิงญาถึงถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

ธันวาคม 22, 2016 
0


“สารคดี live – ทำไมโรฮิงญาถึงถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์”

แพร่ภาพผ่าน Facebook Live วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

พบกับ สุเจน กรรพฤทธิ์ และสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ กับประเด็นที่หลายคนสงสัย

-โรฮิงญาเป็นใคร ?
-ทำไมอยู่ในพม่าไม่ได้
-ทำไมถึงเสี่ยงล่องเรือออกมา
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓๗๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ บทความที่ลงในเว็บไซต์ แนะนำสารคดีพิเศษ สานฝันไว้ที่ปลายคอร์ตบ้านทองหยอด จากโรงงานขนมไทยสู่โรงเรียนแชมป์โลกแบดมินตัน สัมภาษณ์   ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล
โรฮิงญา รอยน้ำตาที่ลุ่มน้ำกะลาดาน ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เรื่องผู้อพยพชาวโรฮิงญาเป็นข่าวใหญ่ในหน้าสื่อไทยหลายครั้ง โดยเฉพาะกลาง ค.ศ. ๒๐๑๕ ที่มีการพบหลุมศพชาวโรฮิงญาบนยอดเขารอยต่อพรมแดนไทย-มาเลเซีย ก่อนจะตามมาด้วยคลื่น “มนุษย์เรือ” (boat people) นับพันที่ลอยเคว้งคว้างกลางอ่าวเบงกอล เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อไทย มาเลเซีย
แลไปรอบบ้าน   บันทึกมุมมองสั้นบ้าง (ยาวบ้าง) ของ สุเจน กรรพฤทธิ์ นักเขียนสารคดีที่สนใจประเด็นประวัติศาสตร์ ปรากฎการณ์ทางสังคม ไม่ว่าจะการเมือง สิ่งแวดล้อม จนถึงเรื่องราวเล็กๆ ใกล้ตัว สุเจน กรรพฤทธิ์ ข่าวการฆาตกรรมในขบวนรถไฟฟ้าที่เมืองพอร์ตแลนด์
แลไปรอบบ้าน   บันทึกมุมมองสั้นบ้าง (ยาวบ้าง) ของ สุเจน กรรพฤทธิ์ นักเขียนสารคดีที่สนใจประเด็นประวัติศาสตร์ ปรากฎการณ์ทางสังคม ไม่ว่าจะการเมือง สิ่งแวดล้อม จนถึงเรื่องราวเล็กๆ ใกล้ตัว สุเจน กรรพฤทธิ์ ในไซ่ง่อน