"สารคดี live - ทำไมโรฮิงญาถึงถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]

“สารคดี live – ทำไมโรฮิงญาถึงถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

ธันวาคม 22, 2016 
0


“สารคดี live – ทำไมโรฮิงญาถึงถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์”

แพร่ภาพผ่าน Facebook Live วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

พบกับ สุเจน กรรพฤทธิ์ และสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ กับประเด็นที่หลายคนสงสัย

-โรฮิงญาเป็นใคร ?
-ทำไมอยู่ในพม่าไม่ได้
-ทำไมถึงเสี่ยงล่องเรือออกมา

นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓๗๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ บทความที่ลงในเว็บไซต์ แนะนำสารคดีพิเศษ สานฝันไว้ที่ปลายคอร์ตบ้านทองหยอด จากโรงงานขนมไทยสู่โรงเรียนแชมป์โลกแบดมินตัน สัมภาษณ์   ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล
โรฮิงญา รอยน้ำตาที่ลุ่มน้ำกะลาดาน ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เรื่องผู้อพยพชาวโรฮิงญาเป็นข่าวใหญ่ในหน้าสื่อไทยหลายครั้ง โดยเฉพาะกลาง ค.ศ. ๒๐๑๕ ที่มีการพบหลุมศพชาวโรฮิงญาบนยอดเขารอยต่อพรมแดนไทย-มาเลเซีย ก่อนจะตามมาด้วยคลื่น “มนุษย์เรือ” (boat people) นับพันที่ลอยเคว้งคว้างกลางอ่าวเบงกอล เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อไทย มาเลเซียผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓๗๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ บทความที่ลงในเว็บไซต์ แนะนำสารคดีพิเศษ สานฝันไว้ที่ปลายคอร์ตบ้านทองหยอด จากโรงงานขนมไทยสู่โรงเรียนแชมป์โลกแบดมินตัน สัมภาษณ์   ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล
โรฮิงญา รอยน้ำตาที่ลุ่มน้ำกะลาดาน ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เรื่องผู้อพยพชาวโรฮิงญาเป็นข่าวใหญ่ในหน้าสื่อไทยหลายครั้ง โดยเฉพาะกลาง ค.ศ. ๒๐๑๕ ที่มีการพบหลุมศพชาวโรฮิงญาบนยอดเขารอยต่อพรมแดนไทย-มาเลเซีย ก่อนจะตามมาด้วยคลื่น “มนุษย์เรือ” (boat people) นับพันที่ลอยเคว้งคว้างกลางอ่าวเบงกอล เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อไทย มาเลเซีย