Podcast – หนังสือเปลี่ยนชีวิตของสุเจน กรรพฤทธิ์

เมษายน 12, 2017 
0


MP3
Soundcloud

Youtube

Podcast สารคดี ประจำ 9 เมษายน 2560 ยังคงรับกับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 45

กับการทำความรู้จักกับหนังสือเปลี่ยนชีวิตของ คุณสุเจน กรรพฤทธิ์ นักเขียนประจำกองบรรณาธิการ นิตยสาร สารคดี ผู้มีผลงานเขียนโดดเด่นในด้านประวัติศาสตร์ และเรื่องราวแถบอุษาคเนย์(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ที่มีผลงานตีพิมพ์ทั้งในนิตยสาร และตีพิมพ์รวมแล่มมากมาย อาทิ จากวังจันทร์สู่เวียงแหง ตามรอยนเรศวรมหาราช นอกกรอบประวัติศาสตร์ชาตินิยม และ ตามรอยเจ้าอนุวงศ์ คลี่ปมประวัติศาสตร์ไทย-ลาว

ดำเนินรายการโดย ธัชชัย วงศ์กิจรุ่งเรือง

ค่ายสารคดีเป็นการอบรมแบบมีภาคปฏิบัติ และห้องเรียนนี้ไม่ได้มีแค่ครูหน้าชั้น แต่เป็นครูจากสายงานสารคดีและครูที่สร้างแรงบันดาลใจผ่านชั่วโมงเรียนสั้นๆ ที่ได้พบเจอกัน ตลอด 4 เดือนที่ผ่านมาของค่ายสารคดีครั้งที่ 12 นักเขียนและช่างภาพได้เรียนรู้จากครูประจำ ทั้งการเขียนและถ่ายภาพ รวมถึงครูพิเศษที่มาคอยสร้างแรงบันดาลใจ เราขอรวบรวม 5 บทเรียนบันดาลใจในค่ายสารคดีครั้งที่ 12
ศรัณย์ ทองปาน ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา น. ณ ปากน้ำ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ พิมพ์ครั้งที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ๕๓๖ หน้า ๕๕๐ บาท
MP3 Soundcloud Youtube Podcast สารคดี วันนี้เปลี่ยนมาฟังแบบสั้นๆ รับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 45 กับการทำความรู้จักกับหนังสือเปลี่ยนชีวิตของ คุณวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง นักเขียนประจำกองบรรณาธิการ นิตยสาร สารคดี ที่มีผลงานตีพิมพ์ทั้งในนิตยสาร
เก็บตกการเฟซบุ๊คไลฟ์ กองบรรณาธิการนิตยสาร สารคดี นำโดย คุณุสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ ร่วมด้วยนักเขียน และกองบรรณาธิการประจำนิตยสาร สารคดี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 16.30

ปิดโหมดสีเทา