วันพระราชสมภพที่แท้จริงของ "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" อาจไม่ใช่ "17 เมษายน" ? - สารคดี.คอม

วันพระราชสมภพที่แท้จริงของ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” อาจไม่ใช่ “17 เมษายน” ?

เมษายน 21, 2017 
0


สุเจน กรรพฤทธิ์ : เรื่อง
สกล เกษมพันธุ์ : ภาพ

taksinmaharaja

วันพระราชสมภพของพระเจ้าตากสิน ที่เรารับรู้กันแพร่หลายว่าคือ 17 เมษายน 2277 ซึ่งถ้าเทียบเวลาจะตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยานั้น

มีที่มาจากหลักฐานที่คลุมเครือและปัจจุบันยังไม่ถือเป็นข้อยุติ

ด้วยมีปรากฎว่า จดหมายเหตุโหร บันทึกว่าวัน “สวรรคต” ตรงกับ “วันพุธแรม 13 ค่ำเดือน 5 ปีขาล” พระชนมายุ 48 ปีกับ 15 วัน

ดังนั้นถ้านับย้อนกลับไปตามปฏิทินจันทรคติจะพระราชสมภพในวันอังคาร เดือน 5 ขึ้น 13 ค่ำ ปีเถาะ จุลศักราช 1096

ตรงกับวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2277 ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

อาจารยนิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้เสนอการคำนวณที่ต่างออกไปอีกใน “การเมืองไทยสมัยกรุงธนบุรี”ว่า หลักฐานฝรั่งเศสบันทึกวันสวรรคตไว้ที่ 7 เมษายน 2325 ดังนั้นนับย้อนไปจะตรงกับ 23 มีนาคม 2277

แต่ถ้าถือตามหลักฐานไทยส่วนมากที่บอกว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ในวันที่ 6 เมษายน 2325 นับย้อนกลับไปจะตรงกับ 22 มีนาคม 2277

เรื่องนี้จึงยังต้องรอให้นักประวัติศาสตร์หาข้อยุติกันต่อไป
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
"ศึกฮาเตียน" ที่ไม่เคยถูกเล่าของ "เจ้าตาก" LIVE สด กับสุเจน กรรพฤทธิ์ และศรัณย์ ทองปาน ในวาระครบ 250 ปี เหตุการณ์กรุงศรีอยุธยาแตก (ครั้งที่ 2)
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓๘๖ เมษายน ๒๕๖๐ บทความที่ลงในเว็บไซต์ เรื่องเด่นประจำสารคดีฉบับที่ 386 สัมภาษณ์ : “เราเป็นประเทศที่วงการหนังสืออัปลักษณ์” - จรัญ หอมเทียนทอง
กรุงแตก พระเจ้าตาก และ “ศึกฮาเตียน”  ในสมัยกรุงธนบุรีที่มีระยะเวลาราว ๑๕ ปีนั้น สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องทำศึกสงครามมากมายนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อ “กู้บ้านกู้เมือง” (มิใช่กู้ชาติ) ในบรรดาศึกน้อยใหญ่ คงมีหลายคนไม่ทันสังเกตว่า “ศึก/สมรภูมิสำคัญ” นั้นอยู่ทาง “ทิศตะวันออก” ครั้งแรกคือ “ศึกกู้กรุง” ที่พระเจ้าตากสินมาตั้ง “ก๊กเจ้าตาก” อยู่ที่จันทบุรี ครั้งที่ ๒ คือศึกที่หลักฐานไทยกล่าวแบบ “ย่อ” คือ “ศึกฮาเตียน” ซึ่งมีความสำคัญต่อฐานะกรุงธนบุรีและราชบัลลังก์พระเจ้าตากสินอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึง อีกทั้งยังเป็น “ชนวน” ของเหตุการณ์วุ่นวายในระยะปลายรัชกาล ปี ๒๕๖๐ ครบวาระ ๒๕๐ ปี เหตุการณ์กรุงศรีอยุธยาแตก (ครั้งที่ ๒) และครบรอบการเดินทัพกู้บ้านกู้เมืองของพระเจ้าตากสินมหาราช สารคดีสำรวจ “สมรภูมิตะวันออก” เปิดหลักฐานใหม่เพื่อนำเสนอ “ศึกอินโดจีนของพระเจ้าตาก” อันเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่จะทำให้เข้าใจกรุงธนบุรีในฐานะส่วนหนึ่งของ “ประวัติศาสตร์อุษาคเนย์” มากขึ้น ควายจ่า : คน ฝนฟ้า พญาแถน คนจำแลงตนเป็นควาย ใส่เขา ทาผิวเป็นสีดำ ตีกลองแห่ร่ายรำ โลดเต้นเล่นโคลน หยอกเย้าเล่นกับคนในงานอย่างสนุกสนาน
แลไปรอบบ้าน  บันทึกมุมมองสั้นบ้าง (ยาวบ้าง) ของ สุเจน กรรพฤทธิ์ นักเขียนสารคดีที่สนใจประเด็นประวัติศาสตร์ ปรากฎการณ์ทางสังคม ไม่ว่าจะการเมือง สิ่งแวดล้อม จนถึงเรื่องราวเล็กๆ ใกล้ตัว สุเจน กรรพฤทธิ์ ปี 2482
ภาพ : อนุสาวรีย์หมักกื๋ว เมืองฮาเตียน จังหวัดเกียนยาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม --------------------------------- เดือนเมษายน 2560 คือวาระครบรอบ 250 ปี “อยุธยาร่วง กรุงธนบุรีโรจน์” เรื่องหนึ่งที่สังคมไทยสนใจเกี่ยวกับกรณนี้มาตลอดคือ