Flipbook สารคดี ฉบับที่ 385 - สารคดี.คอม

Flipbook สารคดี ฉบับที่ 385

กรกฎาคม 6, 2017 
0


ขออภัยด้วย คุณไม่สามารถเข้าชมหน้านี้ได้ จำกัดสิทธิเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
Previous Article
6 กรกฎาคม
Next Article
7 กรกฎาคม
อังคาร-เก็บตกจากลงพื้นที่ บางเรื่องที่ไม่ได้เขียนลงสารคดี...จากการลงพื้นที่ภาคสนาม ปลาสดๆ จากป่าชายเลนและคลองตูหยง ขุมทรัพย์น้ำกร่อยแห่งทะเลเทพา (ภาพ : ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล) ชายหาดปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จะกลายเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน ๒,๒๐๐ เมกกะวัตต์
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓๘๕ มีนาคม ๒๕๖๐ บทความที่ลงในเว็บไซต์ เรื่องเด่นประจำฉบับที่ 385 จากบรรณาธิการ - หน้าหาย SCI-INNO : “DragonflEye”
ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : เรื่อง [caption id="attachment_21542" align="aligncenter" width="2500"] โรงไฟฟ้ากระบี่ติดคลองปกาสัย อาจเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน[/caption] สถานการณ์ ราวกับถูกบีบบังคับให้ต้องเลือกระหว่างก่อสร้างสิ่งใหม่กับเก็บรักษาของเดิมไว้ เมื่อแผ่นดิน ผืนน้ำ หาดทราย
๑๔ เหตุการณ์ที่ทำให้ป่าทุ่งใหญ่ฯ เป็นพื้นที่พิเศษ อังคาร-เก็บตกจากลงพื้นที่ บางเรื่องที่ไม่ได้เขียนลงสารคดี...จากการลงพื้นที่ภาคสนาม ๑ ระหว่างปี พ.ศ.๒๑๓๓ – พ.ศ.๒๑๔๘ สันนิษฐานว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเคยหยุดทัพบริเวณทุ่งใหญ่ และใช้เป็นฐานที่มั่นเพื่อเตรียมรบกับข้าศึกทางฝั่งพม่า จนเป็นที่มาของคำว่า “ทุ่งใหญ่นเรศวร” ส่วนคำว่า
“ด้วยแววตานี้ที่ เทพา เป็นสิ่งยืนยันว่าสังคมไทยยังมีความหวัง” รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา อังคาร-เก็บตกจากลงพื้นที่ บางเรื่องที่ไม่ได้เขียนลงสารคดี...จากการลงพื้นที่ภาคสนาม หนึ่งในภาพถ่ายของ วันชัย พุทธทอง จัดแสดง ณ