Flipbook สารคดี ฉบับที่ 387

กรกฎาคม 7, 2017 
0


ขออภัยด้วย คุณไม่สามารถเข้าชมหน้านี้ได้ จำกัดสิทธิเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
ประกาศผลผู้ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ “บางจากสร้างนักเขียนเยาวชน” ปี 6 “คิดดี ทำดี ตามรอยพ่อ” 1. นาย บวร   หอมสุด 2. นางสาว ชนิกานต์   พราหมณโชติ
วันหนึ่งกลางเดือนฤดูร้อน ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในความเงียบชั่วอึดใจ ผมและพสกนิกรคนอื่น ๆ ที่นั่งพับเพียบอยู่ ต่างจ้องมองไปที่พระบรมโกศสีทองมลังเมลืองสูงเด่นเบื้องหน้า พวกเราก้มลงกราบพร้อมเพรียงกันตามสัญญาณของเจ้าหน้าที่ ก่อนจะลุกขึ้น ผมพยายามจดจำภาพเบื้องหน้าไว้เป็นครั้งสุดท้าย อีกไม่กี่นาทีถัดมา ราวกับคนใจลอย... ผมก็พบว่าตนเองอยู่นอกเขตกำแพงพระที่นั่งแล้ว ฤดูฝน...ผู้คนยังเนืองแน่นรอต่อแถวเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ แม้เข็มเวลาจะทำหน้าที่ของมันอย่างเที่ยงตรง แต่วันและคืนก็เหมือนเดินเร็วกว่าที่อยากให้เป็น
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓๙๑ กันยายน ๒๕๖๐ บทความที่ลงในเว็บไซต์ เรื่องเด่นประจำสารคดีฉบับที่ 391 เรื่องเด่นในฉบับ Life Beyond Earth ชนกลุ่มน้อย สงคราม สันติภาพ ขอบแดนไทย-พม่า ๒๐๑๗ สัมภาษณ์

ปิดโหมดสีเทา