Flipbook สารคดี ฉบับที่ 388

กรกฎาคม 7, 2017 
0


ขออภัยด้วย คุณไม่สามารถเข้าชมหน้านี้ได้ จำกัดสิทธิเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
ศูนย์หนังสือ สวทช. ร่วมกับนิตยสารสารคดี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟัง เรื่องราวเบื้องหลังภาพ “ตุลาอาดูร” จากทีมงานนิตยสารสารคดี - คุณสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี - คุณประเวช ตันตราภิรมย์
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓๙๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภาพปก : ณัชชา เจียรไพศาลเจริญ ภาพหน้าสารบัญ : ภาณุรุจ พงษ์วะสา บทความที่ลงในเว็บไซต์ ยังไม่มีบทความลงเว็บไซต์ เรื่องเด่นในฉบับ สัตยาธิษฐาน ส่ง “พ่อ” สู่สวรรค์ -
ประกาศผลผู้ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ “บางจากสร้างนักเขียนเยาวชน” ปี 6 “คิดดี ทำดี ตามรอยพ่อ” 1. นาย บวร   หอมสุด 2. นางสาว ชนิกานต์   พราหมณโชติ