Archive for กันยายน, 2007

เที่ยวเวียดนามเหนือ เมื่อมวลไม้ผลัดใบ (จบ)

วันพุธ, กันยายน 12th, 2007

dscn4909ncopy.jpgdscn3964n-copy.jpgdscn4017n-copy.jpg 

ภูเขาและนาข้าวที่นิงห์บิงห์

จากฮานอยเรามุ่งสู่ทางใต้ ๙๓ กิโลเมตร จุดหมายคือจังหวัดนิงห์บิงห์ (Ninh Binh) เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ กล่าวคือ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน” หรือ “ฮาลองบก”  เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าว

ระหว่างนั่งรถเลียบแม่น้ำแดงผ่านจังหวัดฮาไต  ลุงดอนเล่าว่าจังหวัดนี้ได้ชื่อว่าถูกกระหน่ำด้วยระเบิดอย่างหนักไม่แพ้ที่ใด แต่ผู้หญิงฮาไตก็ยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดของอเมริกาตกหลายลำ ยังมีบทเพลงสรรเสริญความกล้าหาญของผู้หญิงฮาไตอยู่จนทุกวันนี้

นิงห์บิงห์ เป็นเมืองติดชายฝั่งทะเล  เมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามก็หมายไว้ว่า ถิ่นนี้เป็นถิ่นที่ดีที่สุดที่จะเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ฝรั่งเศสได้สร้างโบสถ์คริสต์คาทอลิกขึ้นที่นี่เป็นโบสถ์หลังแรกของเวียดนามที่ยังคงหลงเหลืออยู่  ปัจจุบันนิงห์บิงห์ฟื้นตัวขึ้นจนกลายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่มาฮานอยต้องไม่พลาด  เนื่องจากเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยยอดเขา ๙๙ ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์  คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึกเดียนเบียนฟู

(more…)

เที่ยวเวียดนามเหนือ เมื่อมวลไม้ผลัดใบ (๒)

วันอังคาร, กันยายน 11th, 2007

dscn4070ncopy.jpgdscn4146n-copy.jpgdscn4179n-copy.jpg 

บัคฮา สีสันของเผ่าชน 

เราเดินทางออกจากซาปาเข้าสู่จังหวัดลาวไก เมืองพรมแดนระหว่างเวียดนามกับจีน  พรมแดนนี้ถูกปิดในช่วงปี ๑๙๗๙ ระหว่างสงครามจีนกับเวียดนาม  จนถึงปี ๑๙๙๓  การเปิดพรมแดนใหม่ได้เปลี่ยนให้ลาวไกเป็นทางผ่านสำคัญของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางข้ามไปมาระหว่างฮานอยกับคุนหมิงของจีน ซึ่งห่างกันเพียงแม่น้ำกั้น  ทุกวันนี้นักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหลักของเวียดนาม จะเดินทางมาโดยรถไฟข้ามประเทศเป็นส่วนใหญ่

นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ลาวไกยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมส่งออกแร่อาเปอร์ไทต์  ตลอดเส้นทางมีการระเบิดภูเขาเป็นระยะๆ เพื่อเอาหินไปสร้างทางทำถนน รับกับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง  

(more…)