เกี่ยวกับ ผู้เขียนบล็อก Pyramid

เกิดและเติบโตที่กรุงเทพฯ เป็นลูกเจ๊กรุ่นสุดท้ายของกระแสรังเกียจเจ๊ก ฐานะชนชั้นกลางระดับล่าง

เข้าเรียน ม. ธรรมศาสตร์ คณะวารสารฯ  ทำกิจกรรมช่วงรอยต่อของยุคเฟื่องฟูและซบเซาของกิจกรรมนักศึกษา ตั้งกลุ่มอิสระทำหนังสือและออกค่ายเรียนรู้ปัญหาสังคมมากกว่าเข้าห้องเรียน 

ด้วยความฝันอยากเป็นนักเขียน เรียนจบจึงเดินเข้าสู่วงการหนังสือ  เริ่มต้นงานพิสูจน์อักษรที่สำนักพิมพ์แห่งหนึ่งตามอย่างปรมาจารย์นักเขียนชั้นครู จนมาร่วมบุกเบิกสำนักพิมพ์เล็กๆ กับพรรคพวก  จากนั้นออกเดินทางไปแสวงหาความรู้และใช้ชีวิตที่เชียงใหม่ 2 ปี รับจ๊อบเลี้ยงตัวเองด้วยการเขียนบทความ ทำงานวิจัย พิสูจน์อักษร ดูแลหนังสือเล่ม ทำงานในร้านหนังสือ  ก่อนจะกลับมาคลุกวงในงานผลิตหนังสืออีกครั้ง ด้วยความฝันอยากเป็นคนทำหนังสือมืออาชีพ
           
เพราะเชื่อว่าทุกช่วงชีวิตของตนคือช่วงคาบเกี่ยวและเปลี่ยนผ่านของอะไรหลายอย่าง “กลางเก่ากลางใหม่” ทั้งเจเนอเรชัน ยุคสมัย ความคิดและตัวตน  จึงเขียนบล็อกเพื่อบันทึก “รอยต่อแห่งยุคสมัย”