Posts Tagged ‘กวี’

ปาหี่กวี

วันพุธ, ธันวาคม 17th, 2008

poet-pic

(ภาพจาก: ioctl.org/jan/poem/poet)

ควันหลงจากคอนเสิร์ตจากใจสู่ใจ แด่มด วนิดา

หากใครได้ชมคอนเสิร์ตจากใจสู่ใจ “คำขานรับ” แด่มด วนิดา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ กันยายนที่ผ่านมา อาจมีหลายอย่างชวนประหลาดใจ  หนึ่งในความน่าสนเท่ห์ที่เป็นประเด็นให้สนทนากันในหมู่ผู้ได้ร่วมชมงานก็คือ การอ่านบทกวีในแนว “ใหม่”  หรืออาจเรียกว่าเป็นเวที “ทดลอง” ของกวี
ว่าไปแล้ว อังคาร กัลยาณพงศ์  เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อาจนับเป็นกวีท่านแรกๆ ที่เบิกทางให้บทกวีอันทรงคุณค่าได้มีศักดิ์และศรีขึ้นมาในทำเนียบวรรณกรรม

(more…)