PopularFX
Home Help Search Login Register
Welcome,Guest. Please login or register.
May 26, 2018, 01:13:32 pm
News: SMF - Just Installed!

Pages: [1]
Author Topic: ‘คนแคระ’คว้าซีไรต์  (Read 3482 times)

Group: Administrator
Sr. Member
*****

Posts: 411
ข่าวจากไทยโพสต์
http://thaipost.net/x-cite/270912/62900

มติเอกฉันท์นวนิยาย "คนแคระ" ของวิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 55 กรรมการชี้ตัวละครเย็นชาต่อชะตากรรมมนุษย์ ท้าทายกฎหมาย สะท้อนสภาพสังคมปัจจุบัน คนไร้สำนึกผิดชอบชั่วดี ยกย่องเป็นนิยายไทยแปลกแตกต่างจากที่เคยมีมาก่อน ยันผลงานไม่บกพร่องทางวรรณกรรม ไม่ได้ฟอกขาว แม้นักเขียนซีไรต์คนใหม่เคยมีประวัติดัดแปลง ขอโอกาสให้พิสูจน์ตัว
   
เมื่อเวลา 14.30 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) เป็นประธานแถลงข่าวประกาศผลรางวัลซีไรต์ ประเภทนวนิยาย ประจำปี 2555 ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยนวนิยาย 7 เล่ม ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก มีดังต่อไปนี้ 1.เดียวดายใต้ฟ้าคลั่ง ของแดนอรัญ แสงทอง 2.คนแคระ ของวิภาส ศรีทอง 3.ในรูปเงา ของเงาจันทร์ 4.รอยแผลของสายพิณ ของสาคร พูลสุข 5.เรื่องเล่าในโลกลวงตา ของพิเชษฐศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์ 6.โลกประหลาดในประวัติศาสตร์ความเศร้า ของศิริวร แก้วกาญจน์ 7.ลักษณ์อาลัย ของอุทิศ เหมะมูล
   
ก่อนที่ประภัสสร เสวิกุล ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลซีไรต์ของประเทศไทย ประจำปี 2555 อ่านคำประกาศของคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งมติเป็นเอกฉันท์ให้นวนิยายเรื่อง คนแคระ ของวิภาส ศรีทอง ได้รับรางวัลวรรณกรรมซีไรต์ ประจำปี 2555 ด้วยเป็นนวนิยายที่เสนอปัญหาสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ เปิดเผยให้เห็นความโดดเดี่ยวอ้างว้างของกลุ่มคน ซึ่งเป็นตัวแทนของสังคมร่วมสมัย โดยสะท้อนให้เห็นการขาดความตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การหมกมุ่นอยู่กับปัญหาของตนเอง และการโหยหาสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ แต่จำกัดขอบเขตของความสัมพันธ์นั้นไว้ ทั้งหมดนี้ผู้เขียนนำเสนอผ่านตัวละครที่แสดงความเย็นชาต่อชะตากรรมของมนุษย์ และหาทางสร้างความชอบธรรมให้แก่การกระทำของตนเอง
   
ผู้เขียนที่กลวิธีการเล่าเรื่องเนิบช้า ทว่ามีพลัง มีการสร้างจินตภาพที่ชวนให้เกิดการตีความหลากหลาย มีการนำเสนอตัวละครที่ซับซ้อน แปลกแยกและท้าทายกฎเกณฑ์ของสังคม คุณค่าของนวนิยายเรื่องนี้จึงอยู่ที่การกระตุ้นให้เกิดการสำรวจภาวะความเป็นมนุษย์ในโลกร่วมสมัย ในขณะเดียวกันก็ตั้งคำถามกับมโนสำนึก ความรับผิดชอบชั่วดี และสารัตถะของชีวิต
   
ประภัสสร เสวิกุล กล่าวว่า นวนิยาย 7 เล่มที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน คณะกรรมการตัดสินพิจารณาเหลือ 3 เล่ม ได้แก่ คนแคระ ในรูปเงา และลักษณ์อาลัย ก่อนมีมติเอกฉันท์ให้เรื่องคนแคระได้รับรางวัลซีไรต์ นวนิยายเรื่องนี้เสนอผ่านตัวละครที่ลักพาตัวคนแคระมากักขังไว้ สะท้อนถึงการหยามเหยียดเสรีภาพและความเสมอภาคของมนุษย์ มีคนอีกจำนวนหนึ่งถูกกดให้ต่ำกว่าคนทั่วไป ก้าวข้ามขอบเขตหรือแดนที่มีมโนสำนึกและกฎหมาย คนแคระที่ถูกขังในกรงชวนให้เกิดการตีความหลากหลาย นวนิยายเรื่องนี้ไม่ใช่แค่อ่าน แต่ต้องคิดตาม มองตาม แล้วจะรู้สึกรักเสรีภาพมากขึ้น เป็นเครื่องวัดมาตรฐานคุณธรรมในใจของคนอ่าน
   
ด้าน รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ กรรมการ และอดีตนายกสมาคมภาษาหนังสือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คนแคระเป็นผลงานที่มีความคมและซ่อนความคิด ผู้อ่านตีความได้หลากหลายอารมณ์ ความรู้สึกที่ได้จากเรื่องนี้สะเทือนอารมณ์ สามารถกระตุ้นให้เราคำนึงถึงสังคมร่วมสมัยปัจจุบัน มีการเล่าเรื่องเชิงสัญลักษณ์ ฉาก ตัวละคร บ่งบอกสภาวะสังคมร่วมสมัย และครุ่นคิดสิ่งที่มนุษย์เผชิญในโลกปัจจุบัน ความโดดเดี่ยว อ้างว้าง ถูกเติมเต็มโดยการกระทำที่ไร้ศีลธรรมและขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ตัวละครนำคนแคระมาขัง ซึ่งเป็นสภาวะที่เห็นในโลกทุกวันนี้ กระทำโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกตนเองและคนอื่น นวนิยายร่วมสมัยสะท้อนวิกฤติและมีลักษณะไม่ชัดเจน นี่คือเสน่ห์ สอดคล้องกับการกระตุ้นให้เกิดการอ่านและครุ่นคิดในสังคมไทย
   
รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ กรรมการ และอาจารย์ภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ผู้เขียนวิภาส ศรีทอง มีกลวิธีการนำเสนอที่โดดเด่น เรื่องที่เล่าไม่คุ้นในนวนิยายไทยมาก่อน ทั้งยังมีความเป็นสากล สะท้อนวิถีชีวิตคนเมือง ตัวละครก็ไม่ใช่ตัวละครตามแบบฉบับนวนิยายทั่วไป แต่สะท้อนภาวะจิตใจของคน จับคนแคระมาขังและจ้องมองจะเกิดอะไรขึ้น ผู้เขียนนทำให้ดูน่าตื่นตระหนก สะเทือนใจ ชวนให้เราอยากรู้จะเกิดอะไรตามมา เป็นนวนิยายที่แปลกแตกต่างจากที่เคยมีมาก่อน     
   
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการประกาศผลซีไรต์ประจำปี 2555 ได้มีสมาชิกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยผู้หนึ่งทักท้วงผลการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินปีนี้ โดยแสดงความคิดเห็นว่า วิภาส ศรีทอง เป็นนักเขียนที่บกพร่องทางจริยธรรม เนื่องจากเคยผลิตงานเรื่องสั้นส่งประกวดซีไรต์เมื่อ 2551 และกรรมการตรวจสอบพบเป็นการดัดแปลงจากเรื่องสั้นต่างประเทศ จึงไม่มีความเหมาะสมจะเป็นนักเขียนซีไรต์คนใหม่
   
อย่างไรก็ตาม ผศ.สกุล บุณยะทัต กรรมการ และประธานคณะกรรมการคัดเลือกซีไรต์ ปี 2555 กล่าวว่า คณะกรรมการคัดเลือกได้ค้นคว้าและตรวจสอบเรื่องคนแคระเล่มนี้ ซึ่งไม่ได้คัดลอกใดๆ และไม่มีความบกพร่องทางวรรณกรรม รางวัลซีไรต์ตัดสินด้วยหนังสือเดียว สังคมได้ประจักษ์ ขอโอกาสให้นักเขียนได้พิสูจน์ตัวครั้งใหม่ผ่านวรรณกรรมของตนเอง มิฉะนั้น วงวรรณกรรมต้องตายด้วยทัศนะเชิงอคติแบบนี้ อย่างไรก็ตาม สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยต้องไม่เพิกเฉย กำหนดบทลงโทษหรือมาตรการแก้ปัญหานี้ต่อไป 
   
สำหรับงานพระราชทานรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ประทานรางวัลซีไรต์ ปีที่ 34 ในวันที่ 9 พ.ย. ณ ห้องรอยัลบอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เวลา 19.30 น. นอกจากนี้ คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์จัดงานพบวิภาส ศรีทอง นักเขียนซีไรต์คนใหม่ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 28 ก.ย. ห้องเจ้าพระยา โรงแรมเดียวกัน เวลา 14.00 น. ดำเนินรายการโดยเจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.
   
Pages: [1]
« previous next »


 

Theme © PopularFX | Based on PFX Ideas! | Scripts from iScript4u May 26, 2018, 01:13:32 pm