Posts in category โลกศิลปะวัฒนธรรม


yakuzatsunami03
คอลัมน์บทความหมวดย่อยโลกศิลปะวัฒนธรรม

น้ำใจจากโลกใต้ดิน วิถียากูซ่าท่ามกลางภัยพิบัติ

หลังจากเกิดมหาภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่น เราได้ยินข่าวคราวและคำชื่นชมจากทั่วสารทิศโลก

Read more 11 Comments
LeRefuge
คอลัมน์บทความหมวดย่อยโลกศิลปะวัฒนธรรม

Le refuge (Hideaway)เรื่องแต่งบนรอยเท้าของนักแสดงตั้งท้อง

ภาพถ่ายทุกภาพล้วนเป็นเครื่องระลึกถึงความตาย (memento mori) การถ่ายภาพสักภาพคือการเข้าไปมีส่วนร่วมกับความตาย

Read more 0 Comments
japandivorce
คอลัมน์สารคดีข่าวหมวดย่อยโลกศิลปะวัฒนธรรม

พิธีฉลองการหย่าร้าง

เหตุการณ์หายนะในญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคมทำให้สามีภรรยาหลายคู่ได้ทบทวนลำดับความสำคัญในชีวิตของตนใหม่

Read more 1 Comment
supersherpa01
คอลัมน์สารคดีข่าวหมวดย่อยโลกศิลปะวัฒนธรรม

“ซูเปอร์เชอร์ปา” ทําลายสถิติปีนเขาเอเวอเรสต์บ่อยที่สุดในโลก

อาปา เชอร์ปา (Apa Sherpa) หรือที่รู้จักกันในนาม “ซูเปอร์เชอร์ปา” นักไต่เขาชาวเนปาลวัย ๕๑ ปี

Read more 1 Comment
mongkutoom01
คอลัมน์สัมภาษณ์หมวดย่อยโลกศิลปะวัฒนธรรม

สัมภาษณ์ – ว่าด้วยระบบหนังสือและการอ่าน บทสนทนาของคนทำหนังสือสองรุ่น – มกุฏ อรฤดี, สิริยากร พุกกะเวส

วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์ : สัมภาษณ์ ประเวช ตันตราภิรมย์ : ถ่ายภาพ คนในวงการหนังสือไม่อาจปฏิเสธว่า …

Read more 1 Comment
morn05
คอลัมน์บทความหมวดย่อยโลกศิลปะวัฒนธรรม

มอญเมืองหลวง ภาพสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นมอญในสังคมเมือง

ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง โครงการภูมิวัฒนธรรมในการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ หงส์ สัญลักษณ์ของคนมอญ …

Read more 0 Comments
314kukrit
คอลัมน์สารคดีพิเศษหมวดย่อยโลกศิลปะวัฒนธรรม

สี่แผ่นดิน กับหลาย “ชีวิต” ของ คึกฤทธิ์ ปราโมช

เช้าวันนั้น หากว่ามีเทวดาตนใดตื่นแต่เช้าตรู่แล้วเกิดกำหนดนึกขึ้นมาได้ว่าไม่มีอะไรจะทำ ตัดสินใจลองเหาะเหินเดินอากาศ…

Read more 1 Comment
passport
คอลัมน์สารคดีข่าวโลกศิลปะวัฒนธรรม

การเดินทางครั้งที่ ๓ ของร้านหนังสือเดินทาง

ปลายพุทธศักราช ๒๕๕๓ ร้านหนังสือเดินทาง ร้านหนังสือเล็กๆ ที่เจ้าของร้านคัดสรรหนังสือดีเกี่ยวกับการเดินทางและวรรณกรรม

Read more 1 Comment
sgttawee01
คอลัมน์สารคดีข่าวโลกศิลปะวัฒนธรรม

“ผมต้องทำงานของผมให้เสร็จ” คำให้การของ “จ่าทวี” ผู้สร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี

นับเป็นเวลาเกือบ ๓ ทศวรรษแล้วที่ “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี” ได้ทำหน้าที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ที่แสดงวิถีพื้นบ้านของชาวเมือง พิษณุโลก

Read more 0 Comments