Click here to visit the Website

นิตยสาร สารคดี
Feature Magazine
ฉบับดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ISSN 0857-1538
ฉบับที่ ๑๖๘ ปีที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
No. 168 Vol. 14 February 1999
บทเรียนจาก เอลนีโญ เมื่อปะการังเปลี่ยนสี
เรื่องจากปก
 
ปรากฏการณ์ แนวปะการังฟอกขาว สิ่งแวดล้อมโลก ที่แปรเปลี่ยน
ปรากฏการณ์ แนวปะการังฟอกขาว.....ต้นฤดูร้อน ๒๕๔๑ นักดำน้ำหลายคน รู้สึกตรงกันว่า น้ำทะเลในอ่าวไทย มีอุณหภูมิ สูงกว่าปรกติ และแม้จะดำลึกลงไป ร่วมสิบเมตร อุณหภูมิ ก็ยังไม่ลดลง หลังจากนั้นไม่นาน ปรากฏการณ์บางอย่าง ก็เกิดขึ้น และสร้างความ หวั่นวิตก ให้แก่นักดำน้ำ และคนรักทะเลทั่วไป เมื่อพบว่า ไม่เพียงอุณหภูมิ น้ำทะเลเท่านั้น ที่เปลี่ยนแปลงไป หากลึกลงไป ใต้ผืนน้ำ แนวปะการัง หลายต่อหลายแห่ง ที่เคยสร้างสีสัน ให้แก่โลกสีคราม ก็กลับซีดขาว แลเห็นเพียง โครงสร้างหินปูน ที่ดูราวกับไร้ชีวิต เป็นสัญญาณ ที่บ่งชัดว่า ปรากฏการณ์ แนวปะการังฟอกขาว ได้เกิดขึ้นแล้ว ในอ่าวไทย
.....ปรากฏการณ์ แนวปะการังฟอกขาว ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น เป็นครั้งแรก นักวิทยาศาสตร์ สังเกตเห็น ความผิดปรกติ จากปรากฏการณ์ดังกล่าว มานับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยพบว่า แนวปะการัง เกิดการฟอกขาว อย่างกว้างขวาง ทั่วทั้งมหาสมุทรแปซิฟิก หลังจากนั้น ก็พบในมหาสมุทรอื่นๆ อยู่เป็นประจำ ในประเทศไทยเอง ปรากฏการณ์ แนวปะการังฟอกขาว ครั้งนี้ ก็มิใช่ เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรก หากแต่ อาจนับเป็น ครั้งแรก ที่เกิดการฟอกขาว ของแนวปะการัง ทั่วทั้งอ่าวไทย
.....สิ่งที่เกิดขึ้น อาจเป็นสัญญาณหนึ่ง ที่บอกเราว่า สิ่งแวดล้อมของโลก กำลังแปรผัน ไปจากเดิม แต่ถึงอย่างไร เราก็ยังไม่อาจรู้ว่า เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นเพียง ความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น ชั่วครั้งชั่วคราว ตามธรรมชาติ หรือจะเป็น จุดเริ่มต้นของ การเปลี่ยนแปลง ครั้งสำคัญ ของแนวปะการัง
สารคดีพิเศษ

ปรากฏการณ์ แนวปะการังฟอกขาว

ปรากฏการณ์ แนวปะการังฟอกขาว สิ่งแวดล้อมโลก ที่แปรเปลี่ยน
..... ปีสองปีมานี้ ข่าวคราวเรื่อง ปะการังฟอกขาว ในทะเลไทย มีมาให้ได้ยิน บ่อยครั้ง ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นผลมาจาก ปรากฏการณ์ เอลนีโญ ที่ทำให้ อุณหภูมิน้ำทะเล เพิ่มสูงขึ้น ถือเป็นข่าวทาง สิ่งแวดล้อมข่าวหนึ่ง ที่น่าเป็นห่วงยิ่ง
.....สารคดีพิเศษเรื่องนี้ วิภูษิต มัณทะจิตร อาจารย์ ประจำภาควิชา วาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้อธิบาย ที่มาที่ไป ของปรากฏการณ์ แนวปะการังฟอกขาว อย่างละเอียด อีกทั้ง ภาพถ่าย ปรากฏการณ์ ปะการังฟอกขาว ในทะเลไทย ฝีมือของ อภินันท์ บัวหภักดี และ วินิจ รังผึ้ง ก็เป็นสิ่งที่ ผู้อ่าน จะพลิกผ่านไป ไม่ได้เด็ดขาด (อ่านต่อ... คลิก)


เฟสปิกเกมส์ กีฬาของผู้ไม่ยอมแพ้
เฟสปิกเกมส์ กีฬาของผู้ไม่ยอมแพ้.....คนพิการ มีศักยภาพ มากกว่าที่คนปรกติธรรมดา คาดคิด มากนัก... นักกีฬาที่เข้าร่วม การแข่งขันใน เฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ ๗ ณ ประเทศไทย บอกเราเช่นนั้น
....."ความเสมอภาค เป็นหนึ่งเดียวในโลก" คือคำขวัญ แห่งเกมส์กีฬา ของผู้ไม่ยอมแพ้ นักกีฬาคนพิการ นานาชาติ ลงร่วมชิงชัยในกีฬา ๑๕ ประเภท แสดงให้โลกได้ประจักษ์ถึง ศักยภาพ ของคนพิการในเกมส์กีฬา และแม้การแข่งกีฬา จบลิ้นลงแล้ว แต่การต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่ง สิทธิ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของเหล่าคนพิการ ยังดำเนินต่อไป (อ่านต่อ... คลิก)

เฟสปิกเกมส์ กีฬาของผู้ไม่ยอมแพ้


สายฝนซับลังกา ป่าหน่อไม้
สายฝนซับลังกา ป่าหน่อไม้....."กุดตาเพชร" เป็นตำบลเล็กๆ ในอำเภอ ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี พอย่างเข้าฤดูฝน ว่างเว้นจาก การดำนา หรือหว่านพืชไร่แล้ว ชาวบ้าน จะแห่กันเข้าไป เก็บหน่อไม้ในป่า "ซับลังกา" ซึ่งปัจจุบัน ประกาศเป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยทางเขตฯ จะเปิดป่า ให้ชาวบ้านเข้าไป เก็บหน่อไม้ ได้ปีละครั้ง เพื่อรักษาป่าไผ่ ให้คงอยู่ต่อไปนานๆ
.....ตลอดฤดูกาล ชาวบ้าน สามารถเก็บหน่อไม้ ได้ถึง ๔,๐๐๐ ตัน ปริมาณ อันมหาศาล ของหน่อไม้ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ของป่าซับลังกา แม้ว่าจะมี การเก็บหน่อไม้ จากป่านี้มากว่า ๓๐ ปี แล้วก็ตาม เรื่องนี้ สะท้อนให้เห็นถึง ความร่วมมืออันดี ระหว่างรัฐ กับชาวบ้าน ในอันที่จะ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน
ลพบุรี Lopburiพ็อคเก็ตบุคใหม่ จากสำนักพิมพ์สารคดี
หนังสือชุด "นักเดินทาง เพื่อความเข้าใจในแผ่นดิน"
ลพบุรี
ISBN 974-8211-75-4

แผ่นดินก่อนประวัติศาสตร์ ราชธานีของ สมเด็จ พระนารายณ์ฯ และเมืองใหม่ของท่านผู้นำ
สารบัญ
โลกใบใหญ่
ลายมือบอกนิสัย
โลกใบเล็ก
- ลายมือบอกนิสัย
- แฟชั่นหน้าขาว
สิ่งแวดล้อม
- เขื่อนโป่งขุนเพชร คือคำตอบของ ผู้ต้องการน้ำ จริงหรือ?
รายงาน โครงการจังหวัด
- ดวงดาวของชาวเล
การศึกษาไทย กับความรู้ ที่ไม่ก่อให้เกิด ปัญญา
การศึกษา
- การศึกษาไทย กับความรู้ ที่ไม่ก่อให้เกิด ปัญญา
สิ่งแวดล้อม
- ชุบชีวิตผืนดินเค็ม ชุบชีวิตเกษตรกร
เกร็ดข่าว
- กล้วยอบวิตามิน ธุรกิจ สุขภาพ และชุมชน
การแพทย์-สาธารณสุข
- คลินิกสุขภาพ
ฟอสซิล มนุษย์ ที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุด
- ค้นพบ "รอยต่อ" มนุษย์โบราณ ที่เก่าแก่ และสมบูรณ์ที่สุด
ที่นี่มีอะไร

โลกบันเทิง
ภาพยนตร์
- The Opposite of Sex เพศตรงข้าม และ (สิ่งที่อยู่) ตรงข้ามเพศ
ดนตรี
- Bob Dylan Live 1966: บันทึกดนตรีแห่งศตวรรษ

คนกับหนังสือ
- ผู้หญิงของเฮมิงเวย์ ใน "แมวกลางฝน"

โลกธรรมชาติ และ วิทยาการ
ส่องจักรวาล
- เรียนรู้กลุ่มดาว กลุ่มดาวนายพราน (Orion)
จักจั่น
โลกธรรมชาติ
- จักจั่น
คลื่นวิทย์-เทคโนฯ
- มหัศจรรย์แห่งชีวิต (๑๘)
คอลัมน์ประจำ-ปกินกะ
ประเทศไทย สัตว์ใกล้สูญพันธุ์
- นกตะกราม
เชิญดอกไม้
- วาสนา
จากบรรณาธิการ
บ้านพิพิธภัณฑ์
- ฉายาสงขลา
เขียนถึง สารคดี
บันทึกนักเดินทาง
- Prairie Dog
ฐากูร บุนปาน บรรณาธิการบริหาร ข่าวสด "กัดไม่ปล่อย"
สัมภาษณ์
- ฐากูร บุนปาน บรรณาธิการบริหาร ข่าวสด "กัดไม่ปล่อย"
เมื่อตะวันตก มองตะวันออก: ชนพื้นเมือง ในสายตา เจ้าอาณานิคม
สารคดีภาพ
- เมื่อตะวันตก มองตะวันออก: ชนพื้นเมือง ในสายตา เจ้าอาณานิคม
ซองคำถาม
รู้ร้อยแปด

- นามสกุล
ป่าดิบเขา และกุหลาบพันปี ที่ดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติ
- ป่าดิบเขา และกุหลาบพันปี ที่ดอยอินทนนท์
เฮโลสาระพา

สารบัญ | แนวปะการังฟอกขาว | เฟสปิกเกมส์ | ค้นพบ ฟอสซิลมนุษย์โบราณ | การศึกษาไทย

Feature@sarakadee.com
สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สมาชิก/สั่งซื้อหนังสือ | WallPaper ]

ขึ้นข้างบน (Back to Top) นิตยสาร สารคดี (Latest issue) หน้าที่แล้ว (Previous Page) หน้าถัดไป (Next Page)