home
Contact Uscontact@sarakadee.com
สาระเพื่อนักเดินทาง และการท่องเที่ยว อย่างเข้าใจและรอบรู้
www.Thaitraveler.com
เที่ยวทั้วไทยกับ "นายรอบรู้" เดือนพฤษภาคม

รู้หรือ (ไม่) รู้

ลายขนมปังขิงคืออะไร? 

ในภาพเป็นลายฉลุช่องลมเหนือบานประตูวังระแงะ จ. นราธิวาส ทำเป็นลวดลายอักขระอาหรับ
คนที่ชอบเดินชมวัดหรือย่านเก่าในกรุงเทพฯ คงเคยเห็นบ้านเก่าฉลุไม้ลวดลายสวยงามลักษณะนี้กันมาบ้าง และอาจได้ยินใคร ๆ เรียกว่า "บ้านขนมปังขิง" สงสัยไหมว่าทำไมจึงเรียกเช่นนั้น 
คำว่า "ขนมปังขิง" แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Gingerbread ซึ่งเป็นคำใช้เรียกลวดลายตกแต่งสถาปัตยกรรม ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ในสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรียที่ ๒ แห่งอังกฤษ ซึ่งมีลักษณะหงิกงอเป็นแง่งคล้ายขิง อันมีหน้าตาเหมือนกับขนมปังโบราณชนิดหนึ่งของชาวตะวันตก จึงนำชื่อขนมปังนั้นมาเรียกขานลวดลายดังกล่าว
เรือนขนมปังขิงมักนิยมฉลุลวดลายตามเชิงชายคา ช่องลม และคอสองของตัวอาคารเรือนขนมปังขิงมักนิยมฉลุลวดลายตามเชิงชายคา ช่องลม และคอสองของตัวอาคาร
ลวดลายแรกเริ่มในสมัยวิกตอเรียนเป็นการนำเอาลวดลายแบบศิลปะกอทิก ที่ใช้ตกแต่งตามมหาวิหารต่าง ๆ มาดัดแปลงให้เป็นลายกระจุกกระจิกอ่อนหวาน สำหรับการประดับประดาอาคารที่ให้สตรีอาศัย และเมื่อเวลาผ่านไปลวดลายขนมปังขิงก็พัฒนาเป็นลายพรรณพฤกษาแบบง่าย ๆ เมื่อนักล่าอาณานิคมเดินทางมายังแถบเอเชียที่อุดมไปด้วยไม้ ซึ่งเป็นวัสดุสำคัญในการสร้างบ้าน อาคารแบบขนมปังขิงจึงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในภูมิภาคนี้
Home