" /> การสั่งซื้อ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]

Home การสั่งซื้อ

การสั่งซื้อ

ขั้นตอนการชำระ

– วิธีการโอนเงิน

  • ธนาณัติ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด ปณฝ. กระทรวงพาณิชย์ 11005)
  • เช็ค (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)
  • โอนเงินเข้าบัญชี ได้แก่
    • ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า ชื่อบัญชี บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด เลขที่บัญชี 169-0-53741-8
    • ออมทรัพย์ ธนาคากสิกรไทย สาขาบางลำภู ชื่อบัญชี บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด เลขที่บัญชี 008-2-85686-2
  • บัตรเครดิต

 

– หลังส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งใบฝากเงินให้บริษัทด้วยที่เบอร์โทรสาร 0-2547-2722 หรืออีเมล์ memberskd@gmail.com พร้อมแนบ ชื่อ – ที่อยู่ ผู้สั่งซื้อมาด้วย

– ทั้งนี้สินค้าจะส่งไปยังผู้ซื้อภายในประมาณ 1 สัปดาห์ โดยไม่คิดค่าบริการจัดส่ง