หนังสือชุด ๑๐๘ ซองคำถามหนังสือชุด ๑๐๘ ซองคำถาม
เกร็ดความรู้สารพัน โดย ทีมงานนิตยสาร "สารคดี"
นับเป็นเวลาเกือบทศวรรษแล้ว ที่คอลัมน์ "ซองคำถาม" ในนิตยสาร "สารคดี" ได้ทำหน้าที่ ตอบคำถามจากผู้อ่าน ทุกสารทิศ คำตอบที่ปรากฏอยู่ทั้งหมด ได้มาจาก แหล่งความรู้รอบตัว อันมีห้องสมุด เป็นที่พึ่งใหญ่ หรือจากการ สอบถามผู้รู้รอบข้าง บางคำถาม ตอบได้อย่างไม่ลำบากนัก บางคำถาม ถูกเก็บไว้ในแฟ้ม รอเวลาที่ ปริศนาจะคลี่คลาย ผู้อ่านแต่ละคน มีคำถามผิดแผกกัน ตามแต่ความสนใจ มีข้อสงสัย ทั้งในประเด็น ประวัติศาสตร์ ไปจนถึง เรื่องราวของโลกอนาคต ยุควิทยาศาสตร์ ข้องใจตั้งแต่ เรื่องใกล้ตัวมากๆ หรือไกลไปถึงจักรวาล คำถามเหล่านี้ ทำให้เราเห็นภาพว่า โลกใบนี้ ช่างเต็มไปด้วย เรื่องน่ารู้ และเรื่องที่เรายังไม่รู้ อีกมากมายนัก
หนังสือขนาด ๑๖ หน้ายกพิเศษ ประมาณ ๒๐๐ หน้า ขาวดำ พร้อมภาพวาด ไสกาว
หนังสือชุด ๑๐๘ ซองคำถาม ขณะนี้มี ๑๐ เล่ม รวม ๘๖๔ คำถาม
  • เล่ม ๑ ถึงเล่ม ๑๐ ราคาเล่มละ ๙๕ บาท (สมาชิก ๘๐ บาท)
๑๐๘ ซองคำถาม เล่ม ๑๐ (Book 10) ๑๐๘ ซองคำถาม เล่ม ๙ (Book 9)
๑๐๘ ซองคำถาม เล่ม ๘ (Book 8) ๑๐๘ ซองคำถาม เล่ม ๗ (Book 7) ๑๐๘ ซองคำถาม เล่ม ๖ (Book 6) ๑๐๘ ซองคำถาม เล่ม ๕ (Book 5)
๑๐๘ ซองคำถาม เล่ม ๔ (Book 4) ๑๐๘ ซองคำถาม เล่ม ๓ (Book 3) ๑๐๘ ซองคำถาม เล่ม ๒ (Book 2) ๑๐๘ ซองคำถาม เล่ม ๑ (Book 1)

 


*** ส่งคำถาม ที่คุณสงสัย แต่ยังไม่มีใครเคยตอบ มาที่
108@sarakadee.com


Sarakadee@sarakadee.com

สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สั่งซื้อหนังสือ ]
สำนักพิมพ์ สารคดี