Click here to visit the Website
กรกฎาคม ๒๕๔๓ สำนักพิมพ์ สารคดี โทร ๒๘๑๖๒๘๐-๒, ๒๘๑๖๑๑๐
(คลิกเพื่อดูรูปใหญ่) ปกหนังสือ เขาใหญ่

พูพอน  คลิกเพื่อดูรูปใหญ่

เขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่

แดนแห่งสัตว์ป่า
ป่าดิบดงดำ และตำนานดงพญาไฟ

ป่าใหญ่ผืนสุดท้ายของดงพญาไฟ
ต้นกำเนิดแห่งสายธาร และน้ำตกงาม
จนเป็นแหล่งอาศัยของนานาชีวิต
สัมผัสกับวิถีกลางธรรมชาติของส่ำสัตว์
จากแมลง นก กวาง ถึงช้างป่า
และชมความงามแห่งดอกไม้ และพืชพรรณ
ที่ซ่อนตัวอยู่ในพงไพรนาม เขาใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่

ป่าเขาใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของดงพญาไฟอันยิ่งใหญ่ในอดีต น่าเสียดายที่การก่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ และ ถ.มิตรภาพ เมื่อหลายสิบปีก่อน ทำให้เกิดการทำลายผืนป่าดงพญาไฟไปจนหมดสิ้น จะเหลือก็แต่เพียง ป่าเขาใหญ่ ซึ่งอยู่บนเทือกเขาสูงนี้เท่านั้น ป่าเขาใหญ่มีสภาพธรรมชาติ อุดมด้วยพืชพรรณและสัตว์ป่านานาชนิด จึงได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๕

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่คลิกเพื่อดูรูปใหญ่

ราคาเล่มละ ๒๕๐ บาท
หนังสือในชุดประกอบด้วย

หนังสือทุกเล่ม มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป หรือสั่งซื้อได้ที่สำนักพิมพ์สารคดี
๒๘-๓๐ ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๒๘๑-๖๑๑๐ และ ๒๘๑-๖๒๔๐-๒ โทรสาร ๒๘๒-๗๐๐๓
เช็คหรือธนาณัติ สั่งจ่ายบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด ปท. วังเทวะเวสม์


[email protected]

สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สั่งซื้อหนังสือ ]

สำนักพิมพ์ สารคดี