Click here to visit the Website

๒๕๔๓ สำนักพิมพ์ สารคดี โทร ๒๘๑๖๒๘๐-๒, ๒๘๑๖๑๑๐
(คลิกเพื่อดูรูปใหญ่) หนังสือคู่มือนำเที่ยว ภูเก็ต
ศู่มือนำเที่ยว
A Traveler's Guide
คู่มือ แนะนำจังหวัดภูเก็ต เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยตัวท่านเอง
นำเที่ยว ตามเส้นทาง และ สถานที่ ซึ่งคัดสรรแล้วอย่างดี

รู้จักภูเก็ต
เหตุการณ์สำคัญ และจุดเปลี่ยน ของภูเก็ต
เส้นทางท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติ สิรินาถ
นั่งรถชมเมือง เก็บตกประวัติ - ชีวิตสองข้างทาง
ตึกเก่า... หลากศิลปะ หลายวัฒนธรรม
บนสายสัมพันธ์ภูเก็ต - ปีนัง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขาพระเทว
แด่นักเดินทาง
 

 

 

 

 

คู่มือนำเที่ยว ภูเก็ต

ชมศิลปะแห่ง นานาอารยธรรม บนถนนสี่สาย
กับการเดินทางศึกษา ธรรมชาติ ของท้องทะเล และป่าเขา

(คลิกเพื่อดูรูปใหญ่) แหลมพรหมเทพ
แหลมพรหมเทพ จุดชมตะวันตกดินยอดฮิดของภูเก็ต

     เป็น... เมืองทรัพย์ในดิน สินในน้ำ ภายใต้ผืนดินที่อุดมไปด้วยสินแร่ดีบุก นำพาให้เมืองถลางเล็กๆ ขยายตัวกลายเป็นเมืองใหญ่ อย่างภูเก็ต จนเป็นที่กล่าวข่านกันในอดีตว่า มีความเจริญ และทันสมัยทัดเทียมกรุงเทพฯ แม้เมื่อการค้าแร่ดีบุกซบเซา ความงดงามของท้องทะเล หาดทรายขาว และสรรพชีวิตใต้ท้องสมุทร ก็ทำให้เมืองนี้ เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก สร้างเม็ดเงิน จำนวนมหาศาลให้แก่ประเทศ

(คลิกเพื่อดูรูปใหญ่) อั่งม้อหลาว ของ หลวงอำนาจนรารักษ์
สภาพ อั่งม้อหลาว ของ หลวงอำนาจนรารักษ์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบ ชิโน- โปรตุกีส

      อีกหนึ่งร่องรอยของ วัฒนธรรมจีนบ้าบำ การหลั่งไหล เข้ามาของคนจีนโพ้นทะเลในถูมิภาคนี้ ทำให้เกิดการผสมผสานกับชนพื้นถิ่น สร้างวัฒนธรรม และกลุ่มจีนใหม่ที่เรียกว่า "จีนช่องแคบ" หรือ "จีนบ้าบำ" ซึ่งภูเก็ต คือหนึ่งในร่องรอยยั้น ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน ภาษา การแต่งกาย อาหารการกิน แม้กระทั่งความเชื่อ

(คลิกเพื่อดูรูปใหญ่) รายละเอียด อั่งม้อหลาว
รายละเอียด อั่งม้อหลาว ของ หลวงอำนาจนรารักษ์

     สวรรค์ของนักท่องเที่ยว สวรรค์ของคนภูเก็ต? เมื่อธุรกิจท่องเที่ยวเบิกบาน ภูเก็ตจึงมี ... โรงแรมห้าดาว ที่ต้องจ่ายค่าห้องเป็นเงินดอลล์ เตาเผาขยะขนาดใหญ่ และทันสมัย การสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำจืด ให้พอรองรับกับปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สถิติอุบัติเหตุ อาชญากรรม และการค้ายาเสพติด ติดอันดับต้นๆ ของประเทศ ค่าครองชีพที่ถีบตัวสูงขึ้น การหดหายของพื้นที่สาธารณะ และ...ฯลฯ


พร้อมข้อมูลการเดินทาง ครบถ้วน ขนาดกะทัดรัด
พิมพ์ด้วย กระดาษอาร์ตอย่างดี สี่สีทั้งเล่ม หนา ๑๒๖ หน้า

ราคาเล่มละ ๑๘๐ บาท

หนังสือทุกเล่ม มีจำหน่ายตาม ร้านหนังสือทั่วไป หรือสั่งซื้อได้ที่ สำนักพิมพ์สารคดี
๒๘-๓๐ ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๒๘๑-๖๑๑๐ และ ๒๘๑-๖๒๔๐-๒ โทรสาร ๒๘๒-๗๐๐๓
เช็คหรือธนาณัติ สั่งจ่ายบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด ปท. วังเทวะเวสม์

คู่มือนำเที่ยว "ฝั่งธนบุรี"
Traveler GuideBook (Thonburi)


[email protected]

สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สั่งซื้อหนังสือ ]

สำนักพิมพ์ สารคดี