Click here to visit the Website

เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้
สำนักพิมพ์ สารคดี โทร ๒๘๑๖๒๘๐-๒, ๒๘๑๖๑๑๐
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "นครราชสีมา" 
หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"นครราชสีมา"
ราคา ๙๕ บาท
เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "เลย"
หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"เลย"
ราคา ๙๕ บาท
เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "อุบลราชธานี" หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"อุบลราชธานี"
ราคา ๙๕ บาท
เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่นหิน ถิ่นไทนนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "นครนายก" หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"นครนายก"
ราคา ๙๕ บาท
นครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "พิษณุโลก" หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"พิษณุโลก"
ราคา ๙๕ บาท
พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "สระบุรี" หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"สระบุรี"
ราคา ๙๕ บาท
พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "ลพบุรี" หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"ลพบุรี"
ราคา ๙๕ บาท
วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่องป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "สุโขทัย" หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"น่าน"
ราคา ๙๕ บาท
แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "นนทบุรี" หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"นนทบุรี"
ราคา ๙๕ บาท
พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบึอ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ "เกาะสมุย" หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
"เกาะสมุย"
ราคา ๙๕ บาท
ปะการังงาม น้ำทะเลใส หาดทรายขาว มะพร้าวเยอะ
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "บุรีรัมย์" หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"บุรีรัมย์"
ราคา ๙๕ บาท
เมืองปราสาทหิน ถิ่นภุเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "เพชรบูรณ์" หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"เพชรบูรณ์"
ราคา ๙๕ บาท
เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "กระบี่"หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"ตราด"
ราคา ๙๕ บาท
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "ประจวบคีรีขันธ์" หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"จันทบุรี"
ราคา ๙๕ บาท
น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "กระบี่"หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"กระบี่"
ราคา ๙๕ บาท
กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "ประจวบคีรีขันธ์" หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"ประจวบคีรีขันธ์"
ราคา ๙๕ บาท
เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "พังงา"หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"พังงา"
ราคา ๙๕ บาท
แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "สมุทรปราการ" หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"สมุทรปราการ"
ราคา ๙๕ บาท
ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "ภูเก็ต"หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"ภูเก็ต"
ราคา ๙๕ บาท
ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "ตาก"หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"ตาก"
ราคา ๘๙ บาท
ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "กาญจนบุรี"หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"กาญจนบุรี"
ราคา ๙๙ บาท
แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "เชียงใหม่" หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"เชียงใหม่"
ราคา ๙๙ บาท
ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "เชียงราย"หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"เชียงราย"
ราคา ๘๙ บาท
เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "ชลบุรี"หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"ชลบุรี"
ราคา ๘๙ บาท
ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "อยุธยา"หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"อยุธยา"
ราคา ๘๙ บาท
ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "แม่ฮ่องสอน"หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"แม่ฮ่องสอน"
ราคา ๘๙ บาท
หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ือนามถิ่นบัวตอง
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "เพชรบุรี"หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"เพชรบุรี"
ราคา ๘๙ บาท
เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "ราชบุรี"หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"ราชบุรี"
ราคา ๘๙ บาท
คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนองหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "ระยอง"หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"ระยอง"
ราคา ๘๙ บาท
ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้ จังหวัด "สุโขทัย"หนังสือเที่ยวทั่วไทย ไปกับ "นายรอบรู้"
จังหวัด
"สุโขทัย"
ราคา ๙๕ บาท
มรดกโลกล้ำเลิศ กำเหนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลก ทองโบราณ สักการแม่ย่า พ่อขุน รุ่งอรุณแห่งคามสุข

 


หนังสือทุกเล่ม มีจำหน่ายตาม ร้านหนังสือทั่วไป หรือสั่งซื้อได้ที่ สำนักพิมพ์สารคดี
๒๘-๓๐ ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๒๘๑-๖๑๑๐ และ ๒๘๑-๖๒๔๐-๒ โทรสาร ๒๘๒-๗๐๐๓
เช็คหรือธนาณัติ สั่งจ่ายบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด ปท. วังเทวะเวสม์


[email protected]