สมรภูมิร่มเกล้า

  • กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑  พรมแดนไทย-ลาว เนิน ๑๔๒๘  บ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ณ แนวปะทะของกองร้อยทหารพรานจู่โจมที่ ๙๕๗ (สังวร)

    บันทึก “ศึกร่มเกล้า” ยี่สิบสามปีตำนานสมรภูมิ ๑๔๒๘

    กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ พรมแดนไทย-ลาว เนิน ๑๔๒๘ บ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ณ แนวปะทะของกองร้อยทหารพรานจู่โจมที่ ๙๕๗ (สังวร)

Page 1 of 11