Posts tagged สมรภูมิร่มเกล้า


romklao_banner
คอลัมน์สารคดีพิเศษหมวดย่อยโลกทัศนะ

บันทึก “ศึกร่มเกล้า” ยี่สิบสามปีตำนานสมรภูมิ ๑๔๒๘

กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ พรมแดนไทย-ลาว เนิน ๑๔๒๘ บ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ณ แนวปะทะของกองร้อยทหารพรานจู่โจมที่ ๙๕๗ (สังวร)

Read more 0 Comments