เจริโค Archive

เมืองเก่าแก่ที่สุดและยังมีคนอาศัยอยู่ถึงปัจจุบัน คือเมืองอะไร คำตอบนี้ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่บ้าง  อย่างไรก็ตาม สามเมืองที่เก่าแก่ที่สุดและมีผู้คนตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน คือไม่ถูกทิ้งร้างไปเป็นเวลานาน ๆ คือ เมืองดามัสกัส (Damascus) เมืองหลวงของประเทศซีเรียปัจจุบัน พบการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่เมื่อ ๑๒,๐๐๐ ปีก่อน  เมืองเจริโค (Jericho) ในเขตเวสต์แบงก์ของปาเลสไตน์ ราว ๑๑,๐๐๐ ปีก่อน  เมืองไบบลอส (Byblos) ประเทศเลบานอน ราว ๘,๐๐๐ ปีก่อน ถ้านับอายุตามนี้ต้องยกความเก่าที่สุดให้ดามัสกัส แต่ก็มีข้อโต้แย้งว่าหลักฐานที่ดามัสกัสเจริญระดับเป็นเมืองนั้นมีอายุราว ๔,๐๐๐ ปีก่อนเท่านั้น  ส่วนไบบลอสพบหลักฐานความเป็นเมืองราว ๕,๐๐๐ ปีก่อน เก่าแก่กว่าดามัสกัส  ขณะที่เจริโค พบกำแพงเมืองเก่าอายุเกือบ ๙,๐๐๐ ปี บางสำนักจึงยกตำแหน่งให้เจริโค บ้างก็ยกให้ไบบลอส  ทั้ง ๓ เมืองตั้งอยู่ในดินแดนตะวันออกกลาง ส่วนในแถบเอเชียบ้านเรา เมืองเก่าแก่ที่สุดต้องยกให้เมืองพาราณสี ริมแม่น้ำคงคา ประเทศอินเดีย อายุราว ๓,๑๐๐ ปี เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา และเมืองซีอาน ประเทศจีน เดิมชื่อเมืองฉางอาน เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของราชวงศ์ฮั่น อายุราว ๓,๑๐๐ ปีเช่นกัน

เมืองเก่าแก่ที่สุด

เมืองเก่าแก่ที่สุดและยังมีคนอาศัยอยู่ถึงปัจจุบัน คือเมืองอะไร คำตอบนี้ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่บ้าง  อย่างไรก็ตาม สามเมืองที่เก่าแก่ที่สุดและมีผู้คนตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน คือไม่ถูกทิ้งร้างไปเป็นเวลานาน ๆ คือ เมืองดามัสกัส (Damascus) เมืองหลวงของประเทศซีเรียปัจจุบัน พบการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่เมื่อ ๑๒,๐๐๐ ปีก่อน  เมืองเจริโค (Jericho) ในเขตเวสต์แบงก์ของปาเลสไตน์ ราว ๑๑,๐๐๐ ปีก่อน  เมืองไบบลอส (Byblos) ประเทศเลบานอน ราว ๘,๐๐๐ ปีก่อน ถ้านับอายุตามนี้ต้องยกความเก่าที่สุดให้ดามัสกัส แต่ก็มีข้อโต้แย้งว่าหลักฐานที่ดามัสกัสเจริญระดับเป็นเมืองนั้นมีอายุราว ๔,๐๐๐ ปีก่อนเท่านั้น  ส่วนไบบลอสพบหลักฐานความเป็นเมืองราว ๕,๐๐๐ ปีก่อน เก่าแก่กว่าดามัสกัส  ขณะที่เจริโค พบกำแพงเมืองเก่าอายุเกือบ ๙,๐๐๐ ปี บางสำนักจึงยกตำแหน่งให้เจริโค บ้างก็ยกให้ไบบลอส  ทั้ง ๓ เมืองตั้งอยู่ในดินแดนตะวันออกกลาง ส่วนในแถบเอเชียบ้านเรา เมืองเก่าแก่ที่สุดต้องยกให้เมืองพาราณสี ริมแม่น้ำคงคา ประเทศอินเดีย อายุราว ๓,๑๐๐ ปี เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา และเมืองซีอาน ประเทศจีน เดิมชื่อเมืองฉางอาน เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของราชวงศ์ฮั่น อายุราว ๓,๑๐๐ ปีเช่นกัน

Page 1 of 11