ฉบับย้อนหลัง ปีที่ 1-10

กรกฎาคม 4, 2010 
2


นิตยสาร สารคดี ปีที่ 1

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528
ฉบับที่ 1
กุมภาพันธ์ 2528
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มีนาคม 2528
ฉบับที่ 2
มีนาคม 2528
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เมษายน 2528
ฉบับที่ 3
เมษายน 2528
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม 2528
ฉบับที่ 4
พฤษภาคม 2528
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 มิถุนายน 2528
ฉบับที่ 5
มิถุนายน 2528
ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม 2528
ฉบับที่ 6
กรกฎาคม 2528
ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2528
ฉบับที่ 7
สิงหาคม 2528
ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 กันยายน 2528
ฉบับที่ 8
กันยายน 2528
ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ตุลาคม 2528
ฉบับที่ 9
ตุลาคม 2528
ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 พฤศจิกายน 2528
ฉบับที่ 10
พฤศจิกายน 2528
ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 ธันวาคม 2528
ฉบับที่ 11
ธันวาคม 2528
ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 มกราคม 2529
ฉบับที่ 12
มกราคม 2529


นิตยสารสารคดี ปีที่ 2

ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 กุมภาพันธ์ 2529
ฉบับที่ 13
กุมภาพันธ์ 2529
ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 มีนาคม 2529
ฉบับที่ 14
มีนาคม 2529
ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 เมษายน 2529
ฉบับที่ 15
เมษายน 2529
ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 พฤษภาคม 2529
ฉบับที่ 16
พฤษภาคม 2529
ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 มิถุนายน 2529
ฉบับที่ 17
มิถุนายน 2529
ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม 2529
ฉบับที่ 18
กรกฎาคม 2529
ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 กันยายน 2529
ฉบับที่ 19
กันยายน 2529
ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ตุลาคม 2529
ฉบับที่ 20
ตุลาคม 2529
ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 พฤศจิกายน 2529
ฉบับที่ 21
พฤศจิกายน 2529
ปีที่ 2 ฉบับที่ 22 ธันวาคม 2529
ฉบับที่ 22
ธันวาคม 2529
ปีที่ 2 ฉบับที่ 23 มกราคม 2530
ฉบับที่ 23
มกราคม 2530
ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 กุมภาพันธ์ 2530
ฉบับที่ 24
กุมภาพันธ์ 2530

นิตยสาร สารคดี ปีที่ 3

ปีที่ 3 ฉบับที่ 25 มีนาคม 2530
ฉบับที่ 25
มีนาคม 2530
ปีที่ 3 ฉบับที่ 26 เมษายน 2530
ฉบับที่ 26
เมษายน 2530
ปีที่ 3 ฉบับที่ 27 พฤษภาคม 2530
ฉบับที่ 27
พฤษภาคม 2530
ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 มิถุนายน 2530
ฉบับที่ 28
มิถุนายน 2530
ปีที่ 3 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม 2530
ฉบับที่ 29
กรกฎาคม 2530
ปีที่ 3 ฉบับที่ 30 สิงหาคม 2530
ฉบับที่ 30
สิงหาคม 2530
ปีที่ 3 ฉบับที่ 31 กันยายน 2530
ฉบับที่ 31
กันยายน 2530
ปีที่ 3 ฉบับที่ 32 ตุลาคม 2530
ฉบับที่ 32
ตุลาคม 2530
ปีที่ 3 ฉบับที่ 33 พฤศจิกายน 2530
ฉบับที่ 33
พฤศจิกายน 2530
ปีที่ 3 ฉบับที่ 34 ธันวาคม 2530
ฉบับที่ 34
ธันวาคม 2530
ปีที่ 3 ฉบับที่ 35 มกราคม 2531
ฉบับที่ 35
มกราคม 2531
ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 กุมภาพันธ์ 2531
ฉบับที่ 36
กุมภาพันธ์ 2531

นิตยสาร สารคดี ปีที่ 4

ปีที่ 4 ฉบับที่ 37 มีนาคม 2531
ฉบับที่ 37
มีนาคม 2531
ปีที่ 4 ฉบับที่ 38 เมษายน 2531
ฉบับที่ 38
เมษายน 2531
ปีที่ 4 ฉบับที่ 39 พฤษภาคม 2531
ฉบับที่ 39
พฤษภาคม 2531
ปีที่ 4 ฉบับที่ 40 มิถุนายน 2531
ฉบับที่ 40
มิถุนายน 2531
ปีที่ 4 ฉบับที่ 41 กรกฎาคม 2531
ฉบับที่ 41
กรกฎาคม 2531
ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 สิงหาคม 2531
ฉบับที่ 42
สิงหาคม 2531
ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 กันยายน 2531
ฉบับที่ 43
กันยายน 2531
ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 ตุลาคม 2531
ฉบับที่ 44
ตุลาคม 2531
ปีที่ 4 ฉบับที่ 45 พฤศจิกายน 2531
ฉบับที่ 45
พฤศจิกายน 2531
ปีที่ 4 ฉบับที่ 46 ธันวาคม 2531
ฉบับที่ 46
ธันวาคม 2531
ปีที่ 4 ฉบับที่ 47 มกราคม 2532
ฉบับที่ 47
มกราคม 2532
ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 กุมภาพันธ์ 2532
ฉบับที่ 48
กุมภาพันธ์ 2532

นิตยสาร สารคดี ปีที่ 5

ปีที่ 5 ฉบับที่ 49 มีนาคม 2532
ฉบับที่ 49
มีนาคม 2532
ปีที่ 5 ฉบับที่ 50 เมษายน 2532
ฉบับที่ 50
เมษายน 2532
ปีที่ 5 ฉบับที่ 51 พฤษภาคม 2532
ฉบับที่ 51
พฤษภาคม 2532
ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 มิถุนายน 2532
ฉบับที่ 52
มิถุนายน 2532
ปีที่ 5 ฉบับที่ 53 กรกฎาคม 2532
ฉบับที่ 53
กรกฎาคม 2532
ปีที่ 5 ฉบับที่ 54 สิงหาคม 2532
ฉบับที่ 54
สิงหาคม 2532
ปีที่ 5 ฉบับที่ 55 กันยายน 2532
ฉบับที่ 55
กันยายน 2532
ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 ตุลาคม 2532
ฉบับที่ 56
ตุลาคม 2532
ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 พฤศจิกายน 2532
ฉบับที่ 57
พฤศจิกายน 2532
ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 ธันวาคม 2532
ฉบับที่ 58
ธันวาคม 2532
ปีที่ 5 ฉบับที่ 59 มกราคม 2533
ฉบับที่ 59
มกราคม 2533
ปีที่ 5 ฉบับที่ 60 กุมภาพันธ์ 2533
ฉบับที่ 60
กุมภาพันธ์ 2533

นิตยสาร สารคดี ปีที่ 6

ปีที่ 6 ฉบับที่ 61 มีนาคม 2533
ฉบับที่ 61
มีนาคม 2533
ปีที่ 6 ฉบับที่ 62 เมษายน 2533
ฉบับที่ 62
เมษายน 2533
ปีที่ 6 ฉบับที่ 63 พฤษภาคม 2533
ฉบับที่ 63
พฤษภาคม 2533
ปีที่ 6 ฉบับที่ 64 มิถุนายน 2533
ฉบับที่ 64
มิถุนายน 2533
ปีที่ 6 ฉบับที่ 65 กรกฎาคม 2533
ฉบับที่ 65
กรกฎาคม 2533
ปีที่ 6 ฉบับที่ 66 สิงหาคม 2533
ฉบับที่ 66
สิงหาคม 2533
ปีที่ 6 ฉบับที่ 67 กันยายน 2533
ฉบับที่ 67
กันยายน 2533
ปีที่ 6 ฉบับที่ 68 ตุลาคม 2533
ฉบับที่ 68
ตุลาคม 2533
ปีที่ 6 ฉบับที่ 69 พฤศจิกายน 2533
ฉบับที่ 69
พฤศจิกายน 2533
ปีที่ 6 ฉบับที่ 70 ธัีนวาคม 2533
ฉบับที่ 70
ธันวาคม 2533
ปีที่ 6 ฉบับที่ 71 มกราคม 2534
ฉบับที่ 71
มกราคม 2534
ปีที่ 6 ฉบับที่ 72 กุมภาพันธ์ 2534
ฉบับที่ 72
กุมภาพันธ์ 2534

นิตยสาร สารคดี ปีที่ 7

ปีที่ 7 ฉบับที่ 73 มีนาคม 2534
ฉบับที่ 73
มีนาคม 2534
ปีที่ 7 ฉบับที่ 74 เมษายน 2534
ฉบับที่ 74
เมษายน 2534
ปีที่ 7 ฉบับที่ 75 พฤษภาคม 2534
ฉบับที่ 75
พฤษภาคม 2534
ปีที่ 7 ฉบับที่ 76 มิถุนายน 2534
ฉบับที่ 76
มิถุนายน 2534
ปีที่ 7 ฉบับที่ 77 กรกฎาคม 2534
ฉบับที่ 77
กรกฎาคม 2534
ปีที่ 7 ฉบับที่ 78 สิงหาคม 2534
ฉบับที่ 78
สิงหาคม 2534
ปีที่ 7 ฉบับที่ 79 กันยายน 2534
ฉบับที่ 79
กันยายน 2534
ปีที่ 7 ฉบับที่ 80 ตุลาคม 2534
ฉบับที่ 80
ตุลาคม 2534
ปีที่ 7 ฉบับที่ 81 พฤศจิกายน 2534
ฉบับที่ 81
พฤศจิกายน 2534
ปีที่ 7 ฉบับที่ 82 ธัีนวาคม 2534
ฉบับที่ 82
ธันวาคม 2534
ปีที่ 7 ฉบับที่ 83 มกราคม 2535
ฉบับที่ 83
มกราคม 2535
ปีที่ 7 ฉบับที่ 84 กุมภาพันธ์ 2535
ฉบับที่ 84
กุมภาพันธ์ 2535

นิตยสาร สารคดี ปีที่ 8

ปีที่ 8 ฉบับที่ 85 มีนาคม 2535
ฉบับที่ 85
มีนาคม 2535
ปีที่ 8 ฉบับที่ 86 เมษายน 2535
ฉบับที่ 86
เมษายน 2535
ปีที่ 8 ฉบับที่ 87 พฤษภาคม 2535
ฉบับที่ 87
พฤษภาคม 2535
ปีที่ 8 ฉบับที่ 88 มิถุนายน 2535
ฉบับที่ 88
มิถุนายน 2535
ปีที่ 8 ฉบับที่ 89 กรกฎาคม 2535
ฉบับที่ 89
กรกฎาคม 2535
ปีที่ 8 ฉบับที่ 90 สิงหาคม 2535
ฉบับที่ 90
สิงหาคม 2535
ปีที่ 8 ฉบับที่ 91 กันยายน 2535
ฉบับที่ 91
กันยายน 2535
ปีที่ 8 ฉบับที่ 92 ตุลาคม 2535
ฉบับที่ 92
ตุลาคม 2535
ปีที่ 8 ฉบับที่ 93 พฤศจิกายน 2535
ฉบับที่ 93
พฤศจิกายน 2535
ปีที่ 8 ฉบับที่ 94 ธัีนวาคม 2535
ฉบับที่ 94
ธันวาคม 2535
ปีที่ 8 ฉบับที่ 95 มกราคม 2536
ฉบับที่ 95
มกราคม 2536
ปีที่ 8 ฉบับที่ 96 กุมภาพันธ์ 2536
ฉบับที่ 96
กุมภาพันธ์ 2536

นิตยสาร สารคดี ปีที่ 9

ปีที่ 9 ฉบับที่ 97 มีนาคม 2536
ฉบับที่ 97
มีนาคม 2536
ปีที่ 9 ฉบับที่ 98 เมษายน 2536
ฉบับที่ 98
เมษายน 2535
ปีที่ 9 ฉบับที่ 99 พฤษภาคม 2536
ฉบับที่ 99
พฤษภาคม 2535
ปีที่ 9 ฉบับที่ 100 มิถุนายน 2536
ฉบับที่ 100
มิถุนายน 2535
ปีที่ 9 ฉบับที่ 101 กรกฎาคม 2537
ฉบับที่ 101
กรกฎาคม 2535
ปีที่ 9 ฉบับที่ 102 สิงหาคม 2537
ฉบับที่ 102
สิงหาคม 2535
ปีที่ 9 ฉบับที่ 103 กันยายน 2537
ฉบับที่ 103
กันยายน 2535
ปีที่ 9 ฉบับที่ 104 ตุลาคม 2537
ฉบับที่ 104
ตุลาคม 2535
ปีที่ 9 ฉบับที่ 105 พฤศจิกายน 2537
ฉบับที่ 105
พฤศจิกายน 2536
ปีที่ 9 ฉบับที่ 106 ธัีนวาคม 2536
ฉบับที่ 106
ธันวาคม 2536
ปีที่ 9 ฉบับที่ 107 มกราคม 2537
ฉบับที่ 107
มกราคม 2537
ปีที่ 9 ฉบับที่ 108 กุมภาพันธ์ 2537
ฉบับที่ 108
กุมภาพันธ์ 2537

นิตยสาร สารคดี ปีที่ 10

ปีที่ 10 ฉบับที่ 109 มีนาคม 2537
ฉบับที่ 109
มีนาคม 2537
ปีที่ 10 ฉบับที่ 110 เมษายน 2537
ฉบับที่ 110
เมษายน 2537
ปีที่ 10 ฉบับที่ 111 พฤษภาคม 2537
ฉบับที่ 111
พฤษภาคม 2537
ปีที่ 10 ฉบับที่ 112 มิถุนายน 2537
ฉบับที่ 112
มิถุนายน 2537
ปีที่ 10 ฉบับที่ 113 กรกฎาคม 2537
ฉบับที่ 113
กรกฎาคม 2537
ปีที่ 10 ฉบับที่ 114 สิงหาคม 2537
ฉบับที่ 114
สิงหาคม 2537
ปีที่ 10 ฉบับที่ 115 กันยายน 2537
ฉบับที่ 115
กันยายน 2537
ปีที่ 10 ฉบับที่ 116 ตุลาคม 2537
ฉบับที่ 116
ตุลาคม 2537
ปีที่ 10 ฉบับที่ 117 พฤศจิกายน 2538
ฉบับที่ 117
พฤศจิกายน 2537
ปีที่ 10 ฉบับที่ 118 ธัีนวาคม 2537
ฉบับที่ 118
ธันวาคม 2537
ปีที่ 10 ฉบับที่ 119 มกราคม 2538
ฉบับที่ 119
มกราคม 2538
ปีที่ 10 ฉบับที่ 120 กุมภาพันธ์ 2538
ฉบับที่ 120
กุมภาพันธ์ 2538
Flipbook สารคดี ฉบับที่ 399
กล้อง Yashica Electro 35 ที่ผมซื้อต่อมาจากรุ่นพี่ซ่อนตัวอย่างเงียบเชียบมาหลายปีดีดัก เมื่อฝาหลังกล้องฟิล์มรุ่นผลิต ค.ศ. ๑๙๖๖ ได้รับการเปิดออกอีกครั้ง ภาพความหลังก็พรั่งพรูนี่คือกล้องที่เข้ามาในชีวิตช่วงมหาวิทยาลัย ก่อนตัดสินใจขาย รุ่นพี่สาธยายว่ากล้องตัวนี้เป็นสมบัติของพ่อ แต่บัดนี้ถึงเวลาส่งต่อให้แก่เจ้าของคนใหม่ หลังการเปิดครั้งสุดท้ายเมื่อเกือบทศวรรษที่ผ่านมา สภาพด้านในยังใหม่หมาดผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
Flipbook สารคดี ฉบับที่ 399
กล้อง Yashica Electro 35 ที่ผมซื้อต่อมาจากรุ่นพี่ซ่อนตัวอย่างเงียบเชียบมาหลายปีดีดัก เมื่อฝาหลังกล้องฟิล์มรุ่นผลิต ค.ศ. ๑๙๖๖ ได้รับการเปิดออกอีกครั้ง ภาพความหลังก็พรั่งพรูนี่คือกล้องที่เข้ามาในชีวิตช่วงมหาวิทยาลัย ก่อนตัดสินใจขาย รุ่นพี่สาธยายว่ากล้องตัวนี้เป็นสมบัติของพ่อ แต่บัดนี้ถึงเวลาส่งต่อให้แก่เจ้าของคนใหม่ หลังการเปิดครั้งสุดท้ายเมื่อเกือบทศวรรษที่ผ่านมา สภาพด้านในยังใหม่หมาด