" /> ภาพพูด - บันทึกภาพถ่าย ๒๕ ปี นิตยสารสารคดี - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]