" /> ฉบับที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๒๘ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]