" /> ฉบับที่ ๑๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๘ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]