" /> ฉบับที่ ๑๒๗ กันยายน ๒๕๓๘ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]