" /> ฉบับที่ ๙๑ กันยายน ๒๕๓๕ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]