วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 เกิด สุริยุปราคาเต็มดวง ตั้งแต่ปราณบุรีลงไปถึงชุมพร ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงคำนวณการเกิดครั้งนี้ได้ล่วงหน้า 2 ปี ได้อย่างถูกต้อง โดยใช้วิชาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ นับเป็นสัมฤทธิ์ผลทางวิทยาศาสตร์ชิ้นแรกของไทยที่ได้รับการยืนยันโดยประจักษ์พยานชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ณ บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนับเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกเท่าที่มีบันทึกไว้ในประเทศไทย

เซอร์ ยอน เบาริง ได้เคยบันทึกไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า”…อยากได้เครื่องวิชาโหรและเครื่องคำนวณดูดาว…” และ “…ที่ประทับส่วนพระองค์ในพระบรมมหาราชวังเต็มไปด้วยเครื่องมือต่างๆ ทั้งทางด้านปรัชญาและการคำนวณ มีนาฬิการทั้งตั้งและแขวนแบบปารีส เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความกดอากาศ กล้องส่องทางไกล กล้องจุลทรรศน์ หรือจะกล่าวสรุปได้ก็คือ เครื่องมือและเครื่องใช้ทดลองทั้งหมดนี้ อาจหาได้ในห้องทำงานหรือห้องสมุดของนักปรัชญาเมธีที่เชี่ยวชาญในทวีปยุโรป…”

แต่การเสร็จไปบ้านหว้ากอครั้งนั้นทำให้พระองค์ได้รับเชื้อมาลาเรีย จนเป็นเหตุให้เสด็จสวรรคตในวันที่ 1 ตุลาคม 2411

ภายหลังจึงได้กำหนดวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็น “พระบิดาแห่งดาราศาสตร์ไทย”