กำหนดการนักเขียนแจกลายเซ็นต์ บูทสารคดี-เมืองโบราณ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40
วันที่ 29 มีนาคม – 8 เมษายน 2555

วันที่ เวลา นักเขียน หมายเหตุ
29
มี.ค.2555
12.00 น. 

12.00 น.

ศ.ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห์ 

ดร.ธิดา สาระยา
(อาจารย์จะมาถวายหนังสือที่บูทด้วย)

หนังสือพระพุทธรูปสำคัญและพุทธศิลป์ในเมืองไทย
(รางวัลชมเชย หนังสือดีเด่น ประจำปี 2555) 

หนังสือประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย
(รางวัลดีเด่น ประเภทสารคดี ประจำปี 2555)

31
มี.ค.2555
11.00 น. 

12.00 น.

15.00 น.

คุณอรสม  สุทธิสาคร 

ดร.นำชัย  ชีววิวรรธน์

คุณสุเจน   กรรพฤทธิ์

หนังสืออิสรภาพบนเส้นบรรทัด 13 นักโทษประหาร 

หนังสือชาร์ลส ดาร์วิน กำเนิดแห่งชีวิตฯ

หนังสือตามรอยเจ้าอนุวงศ์

 

1 เม.ย.2555 10.30 น. 

11.00 น.

12.00 น.

ทีมนายรอบรู้นักเดินทาง (6 คน / ตลอดทั้งวัน) 

คุณอรสม สุทธิสาคร

ดร.นำชัย  ชีววิวรรธน์

 

หนัังสือชุดนายรอบรู้นักเดินทาง 

หนังสืออิสรภาพบนเส้นบรรทัด 13 นักโทษประหาร

หนังสือชาร์ลส ดาร์วิน กำเนิดแห่งชีวิตฯ

3 เม.ย.2555 10.30 น.- 14.00 น. ทีมนายรอบรู้นักเดินทาง(5 คน) หนัังสือชุดนายรอบรู้นักเดินทาง
4 เม.ย.2555 10.30น.- 14.00 น. ทีมนายรอบรู้นักเดินทาง(5 คน) หนัังสือชุดนายรอบรู้นักเดินทาง
6 เม.ย.2555 11.00 น. 

14.00 น.

คุณอรสม  สุทธิสาคร 

ศ.ดร.สุทัศน์  ยกส้าน

หนังสืออิสรภาพบนเส้นบรรทัด 13 นักโทษประหาร 

สุดยอดนักผจญภัย

 

7 เม.ย.2555 11.00 น. 

14.30 น.

ดร.บัญชา  ธนบุญสมบัติ 

กองบรรณาธิการนิตยสาร สารคดี

รื่นรมย์ชมเมฆ 

นิตยสาร สารคดี


8 เม.ย.2555 11.00 น. 

14.00 น.

คุณอรสม  สุทธิสาคร 

ศ.ดร.สุทัศน์  ยกส้าน

หนังสืออิสรภาพบนเส้นบรรทัด 13 นักโทษประหาร 

สุดยอดนักผจญภัย