" /> โปรโมชั่นพิเศษในงานมหกรรมหนังสือฯ ครั้งที่ 17 - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]