ตารางแจกลายเซ็นนักเขียน
งานสัปดาห์หนังสือครั้งที่ 41 29 มีนาคม – 8 เมษายน 56


เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556
เรือใบสองสี-นายรอบรู้เที่ยวต่างแดน สวิสเซอร์แลนด์(เปลี่ยนปก)และ ตะลอนลอนดอน
เวลา 13.00 – 14.00 น.

วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง – อีสานบ้านเฮา
เวลา 14.00 – 15.00 น.

อาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556
เรือใบสองสี-นายรอบรู้เที่ยวต่างแดน สวิสเซอร์แลนด์(เปลี่ยนปก)และ ตะลอนลอนดอน
เวลา 13.00 – 15.00 น.

ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ – พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์
เวลา 14.00 – 15.00 น.

พุธที่ 3 เมษายน 2556
วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง – อีสานบ้านเฮา
เวลา 13.00 – 14.30 น.

เสาร์ที่ 6 เมษายน 2556
นายรอบรู้นักเดินทาง – ทั้งวัน

Gpen-สารคดี comics – ต้นไม้ที่ไม่ยอมคุยกับแม่ และ วันที่รู้สึกดีๆ
เวลา 14.00 – 15.00 น.

ศ.ดร. สุทัศน์ ยกส้าน – สุดยอดนักชีววิทยา และชุดสุดยอดนักวิทย์ฯ
เวลา 14.00 – 15.00

อาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2556
นายรอบรู้นักเดินทาง – ทั้งวัน

จันทร์ที่ 8 เมษายน 2556
นายรอบรู้นักเดินทาง – ทั้งวัน

ศ.ดร. สุทัศน์ ยกส้าน – สุดยอดนักชีววิทยา และชุดสุดยอดนักวิทย์ฯ
เวลา 14.00 – 15.00