" /> พุ่มพวง ดวงจันทร์ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]