สามารถพบนักเขียนจากสำนักพิมพ์ สารคดี-เมืองโบราณ  งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ 16-27 ตุลาคม 2556 ณ บูท A04 เพลนนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้ตามวันและเวลาดังนี้

18 ตุลาคม

 • ทีมนายรอบรู้ ทั้งวัน

19 ตุลาคม

 • ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ     10.00-20.00 น
 • เรือใบสองสี                         15.00- 18.00 น.
 • ณรงค์ สุวรรณรงค์                15.00-16.00 น.
 • ทีมนายรอบรู้                         อยู่ทั้งวัน
 • อรสม สุทธิสาคร                   อยู่ทั้งวัน

20 ตุลาคม

 • ทีมนายรอบรู้                         อยู่ทั้งวัน
 • เรือใบสองสี                           เวลา 13.00-15.00 น.

23 ตุลาคม

 • กองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี เวลา 14:00-15.00 น.
 • เรือใบสองสี                           เวลา 14.00-16.00 น.
 • G-Pen                                   เวลา 15.00-16.00 น.
 • อรสม สุทธิสาคร                    อยู่ทั้งวัน

26 ตุลาคม

 • กองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี            เวลา 14:00-15.00 น.
 • ทีมนายรอบรู้                                             อยู่ทั้งวัน
 • อรสม สุทธิสาคร                                       อยู่ทั้งวัน

27 ตุลาคม

 • นายรอบรู้                               อยู่ทั้งวัน
 • อรสม สุทธิสาคร                   อยู่ทั้งวัน
 • GPEN                                    เวลา 15.00-16.00 น.