จากการคัดเลือกปกหนังสือและรูปเล่มที่มีการออกแบบดีเด่นประจำปี ในโครงการ 100 ANNUAL BOOK AND COVER DESIGN 2016(100ABCD) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการตัดสินหนังสือดีที่ปก ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21

สำนักพิมพ์สารคดีภาพ ได้รับ 3 รางวัล จาก 2 ประเภท
ประเภทปกหนังสือ ได้แก่
หิมะ พระจันทร์ ดอกไม้ : สวนญี่ปุ่น
ประเภทรูปเล่ม ได้แก่
หิมะ พระจันทร์ ดอกไม้ : สวนญี่ปุ่น
คัทซึชิคะ โฮะคุไซ

โดย ผศ.ดร.ชัยยศ อิฐฏ์วรพันธุ์ ผู้เขียนทั้ง 2 เล่ม รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม 2559

ท่านที่สนใจหนังสือที่ได้รับรางวัลทั้งสองเล่ม สำนักพิมพ์ยังวางจำหน่ายตลอดงาน ที่บูทสารคดี-เมืองโบราณ L14 เพลนารีฮอลล์

13-24 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

bestcover01 bestcover02 bestcover03 bestcover04 bestcover05 bestcover06 bestcover07 bestcover08 bestcover09