Teaser-รายการ [ สารคดี ] The Moving Pictures ตอน สติสู่สมัย พระไพศาล วิสาโล

กุมภาพันธ์ 14, 2017 
0


สติสู่สมัย พระไพศาล วิสาโล
พระไพศาล วิสาโล พระนักกิจกรรมหัวก้าวหน้าที่เชื่อมโยงพุทธศาสนาสู่สังคม นักคิดนักเขียนที่มีผลงานมากมายและสม่ำเสมอ นักปฏิบัติภาวนาและสอนการภาวนาเจริญสติ รวมทั้งการสอนธรรมะผ่านธรรมบรรยายซึ่งท่านเคยกล่าวด้วยว่า หากผู้รับรู้จักพิจารณาไตร่ตรองก็น่าจะได้ประโยชน์ และจะมีประโยชน์ยิ่งขึ้นหากนำไปทดลองปฏิบัติ เพราะถึงตอนนั้นธรรมะหรือความรู้ที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นของตนเองอย่างแท้จริง หาใช่สิ่งที่หยิบยืมมาจากผู้อื่นไม่

รายการ [ สารคดี ] The Moving Pictures
ตอน “สติสู่สมัย พระไพศาล วิสาโล”
นำเสนอเรื่องราวของสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในสำคัญทางพุทธศาสนา

ทางช่อง ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 37 และ 116
วันเสาร์ที่ 11 เมษายน เวลา 20.30 น.
Rerun : วันอาทิตย์ 16.00 น. l วันจันทร์ เวลา 22.00 น. | วันอังคาร เวลา 20.30 น. | วันพฤหัสบดี 10.30 น.

วิชาสารคดี ๑๐๑ ศาสตร์ ศิลป์ เคล็ดวิธี ว่าด้วยการเขียนสารคดี 1 จริงๆ เป็นเรื่องยากที่จะเอากลุ่มไปสวมให้ว่างานสารคดีเรื่องหนึ่งจัดอยู่ในประเภทไหน แต่การกำหนดหมวดหมู่มีข้อดีที่จะช่วยให้คนเขียนยึดกุมชัดเจนอยู่กับประเด็นที่จะสื่อ และเป็นการบอกกับคนอ่านเป็นเบื้องต้นต่อเรื่องที่จะได้อ่าน แต่เท่าที่เห็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอ้างต่อๆ กันอยู่ในปัจจุบัน ทฤษฎีที่ยกมาอ้างอิงกันนั้นไม่ได้หนุนเสริมเรื่องนี้เลย มีแต่ยิ่งทำให้มึนงงจับต้นชนปลายไม่ได้ ถ้ามองจากโลกจริง
วิชาสารคดี ๑๐๑ ศาสตร์ ศิลป์ เคล็ดวิธี ว่าด้วยการเขียนสารคดี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้นักศึกษาในสาขาทุกคนเข้าเป็นสมาชิกชมรมวรรณศิลป์ตั้งแต่ต้น นอกจากกิจกรรมด้านการอ่านการเขียนที่คนหนุ่มสาวผู้จะเติบโตไปเป็นครูภาษาไทยได้เรียนรู้ร่วมกันโดยสม่ำเสมอ พวกเขายังได้ไปออกค่าย “วรรณศิลป์สัญจร” กันปีละครั้ง ปีนี้จัดที่ภูลังกา นครพนม
ตลอดปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีผู้อ่านเว็บสารคดีอ่านบทความ, งานเขียนสารคดี, บทสัมภาษณ์บนเว็บไซต์หลากหลายหมวดหมู่ โดย ๑๐ อันดับ