" /> 23 กุมภาพันธ์ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]