" /> 24 กุมภาพันธ์ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]