" /> บูธ สารคดี-เมืองโบราณ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]

บูธ สารคดี-เมืองโบราณ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45

มีนาคม 23, 2017 
0


ad-bookweek45

พบกันที่ D-01 เพลนารีฮอลล์
กับ บูธ สารคดี-เมืองโบราณ
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45
29 มี.ค.2560 (เวลา 10.00-13.00 น. และ 19.00-21.00 น.)
30 มี.ค. – 9 เม.ย. 2560 (เวลา 10.00-21.00 น.)
ณ หอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบหนังสือออกใหม่ โปรโมชั่นสุดคุ้ม มุมลดราคาพิเศษ ฯลฯ

17266676_1457081367698915_5869923943653048320_n

COSMOS

The Must ของหนังสือวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนต้องอ่าน
แปลฉบับสมบูรณ์ครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์
และนักแปลคุณภาพของเมืองไทย
ดร. นำชัย ชีววิวรรธน์
ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ
และธิดา จงนิรามัยสถิต

COSMOS – สารคดีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เล่มแรกที่จำหน่ายมากกว่า 500,000 เล่ม
ติดอันดับเบสต์เซลเลอร์ของนิวยอร์กไทมส์นานกว่า 70 สัปดาห์
จำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า 5 ล้านเล่ม
ห้องสมุดรัฐสภาของสหรัฐฯ คัดเลือกให้เป็น
1 ใน 88 เล่มที่ “ก่อร่างสร้างอเมริกา”

คาร์ล เซแกน นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหรัฐอเมริกา
เขียนถึงโลกสีฟ้าอันงดงามดุจอัญมณี
ณ ที่ซึ่งชีวิตรูปแบบหนึ่งเพิ่งค้นพบอัตลักษณ์แห่งตน
และกำลังจะผจญภัยสู่มหาสมุทรแห่งห้วงอวกาศ

เซแกนพาเราย้อนรอย 1.4 หมื่นล้านปีของวิวัฒนาการแห่งเอกภพ
ที่ได้เปลี่ยนแปลง “วัตถุสสาร” จนกลายเป็น “สติปัญญา”
สำรวจจุดเริ่มต้นของชีวิต สมองของมนุษย์ อักษรภาพของอียิปต์
ภารกิจสู่ห้วงอวกาศ จุดจบของดวงอาทิตย์ วิวัฒนาการของกาแล็กซี
รวมทั้งพลังและชีวิตของบรรดาบุคคล
ซึ่งช่วยก่อร่างสร้างวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

********************
ราคาในงาน 382 บาท จากราคาปกติ 449
ขนาด 5.5×8.25 นิ้ว จำนวน 496 หน้า
เย็บกี่ไสกาว หน้าปกเคลือบสปอตทราย
ทดลองอ่านได้ที่ – http://bit.ly/2pceGgk

ayudhaya

ชุด ถาม-ตอบ เสริมความรู้สาระประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ

***********************

รู้จักประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ซึ่งเป็นยุคที่มีการรวมศูนย์กลางปกครอง เศรษฐกิจ โดยมีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีสำคัญ

เรียนรู้ผ่านคำถาม และร่วมหาคำตอบ ที่จะทำให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ
? เหตุใดจึงเกิดการแย่งชิงราชสมบัติที่กรุงศรีอยุยา
? แนวคิด “ธรรมราชา” คืออะไร
? การปฏิรูปการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเกี่ยวข้อกับการค้าหรือไม่
? เหตุการณ์ใดที่แสดงว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสนพระทัยด้านการค้า
? กรุงศรีอยุธยาค้าขายอะไร
? ชาวกรุงศรีอยุธยาใช้เงินทองในด้านใด
? ระบบมูลนาย-ไพร่คืออะไร
? ไพร่สามารถเลื่อนขั้นได้หรือไม่
? สงครามระหว่างไทย-พม่าเกิดเพราะเหตุใด
? ชาวต่างชาติในกรุงศรีอยุธยาถูกเกณฑ์แรงงานหรือไม่

ชุด ถาม-ตอบ เสริมความรู้สาระประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา
จำนวน 296 หน้า
ลดในงาน 296 บาท จากราคา 380 บาท

ทดลองอ่านได้ที่ – http://bit.ly/2obI094

thonburi

ชุด ถาม-ตอบ เสริมความรู้สาระประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี

ในวาระ 250 ปีแห่งราชธานีบางกอก “กรุงธนบุรี”
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในยุคฟื้นฟูบ้านเมือง
รวบรวมผู้คนที่หนีภัยจากสงครามกรุงแตกให้มาอยู่ร่วมกัน
ช่วยซ่อมสร้างบ้านเมืองและสืบทอดองค์ความรู้จากครั้งกรุงเก่า
โดยมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้นำคนสำคัญ
และเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวของสมัยธนบุรี
ในหนังสือชุด ถาม-ตอบ เสริมความรู้สาระประวัติศาสตร์

***********************
ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี
ผู้เขียน สุดารา สุจฉายา
***********************

หนังสือเล่มนี้เล่าถึงการตั้งกรุงธนบุรีนับตั้งแต่พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เหตุปัจจัยที่มาสู่การตั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง พระราโชบายในการปกครองของพระองค์ในด้านต่างๆ ในช่วงที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะระส่ำระสาย ขาดทั้งกำลังคน กำลังทรัพย์ จวบจนวาระสุดท้ายของพระองค์

เรียนรู้ผ่านคำถาม และร่วมหาคำตอบ ที่จะทำให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ

? หลักฐานที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยธนบุรีมีอะไรบ้าง
? ที่กล่าวกันว่าพระเจ้าเอกทัศน์นำพาบ้านเมืองสู่ความเสื่อมจนเป็นเหตุให้เสียกรุงนั้น ถูกต้องหรือไม่
? เมืองธนบุรีมีสถานะและความเป็นมาอย่างไร ก่อนจะกลายเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรสมัยธนบุรี
? เหตุใดสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเลือกเมืองธนบุรีแทนที่จะรื้อฟื้นกรุงศรีอยุธยา
? หลังจากเสียกรุง บ้านเมืองแตกเป็นก๊กเหล่าต่างๆ อย่างไร
? สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเพิ่มพูนรายได้ของแผ่นดินด้วยวิธีใด
? พระราชกรณียกิจที่สำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาคืออะไร
? มีงานวรรณกรรมชิ้นใดที่ได้รับการฟื้นฟูสมัยธนบุรี
? ที่กล่าวกันว่ามเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีพระสติฟั่นเฟือนจริงหรือไม่
? พระราชวงศ์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีถูกสำเร็จโทษจนหมดสิ้นเลยหรือไม่

ชุด ถาม-ตอบ เสริมความรู้สาระประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี
จำนวน 124 หน้า
ราคา 240 บาท
ลดเหลือ 204 บาท*

ทดลองอ่านได้ที่ – http://bit.ly/2obTB87

laitai

วิวัฒนาการลายไทย (พิมพ์ครั้งที่ ๕ ปรับปรุงใหม่)

ผู้เขียน น. ณ ปากน้ำ

ผลงานของปราชญ์คนสำคัญในวงการศิลปะไทย อาจารย์ น. ณ ปากน้ำ โดยเล่มนี้ท่านตั้งใจที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของลวดลายในศิลปะไทยตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ นำเสนอด้วยภาพถ่ายโบราณสถาน โบราณวัตถุของงานชิ้นสำคัญในสมัยบ้านเชียง ทวารวดี อู่ทอง ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ นับเป็นหนังสือที่ผู้สนใจ ชื่นชอบงานศิลปะไทยต้องอ่าน

ลดในงานราคา 298 บาท จากราคา 350 บาท

ทดลองอ่านได้ที่ – http://bit.ly/2oizRA7

stress

โภชนาการกับความดันโลหิตสูง

คนไทยทุกๆ 10 คน จะมี 2-3 คน เป็นโรคความดันโลหิตสูง
ประมาณว่าร้อยละ 25-35 ของคนวัยทำงาน จะเผชิญกับปัญหานี้
ครึ่งหนึ่งของคนที่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง
และโรคหัวใจขาดเลือดมีสาเหตุจาก…ความดันโลหิตสูง

และการกินอาหารจะช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างไร?
การศึกษาวิจัยจำนวนมากพบความจริงว่า Lifestyle มีผลต่อการควบคุมความดันโลหิต มากกว่าใช้ยารักษาเพียงอย่างเดียว
หากรู้การกินอาหารให้ถูกหลักก็จะช่วยควบคุมความดันโลหิตได้

หนังสือโภชนาการกับความดันโลหิตสูง
นำเสนอ 50 เมนูอาหาร ที่ผ่านการวิจัย ค้นคว้า
และรับรองสูตรอาหารโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ว่ามีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคนี้ และคนทั่วไปที่รักสุขภาพ
ที่สำคัญคือทำเองง่าย และอร่อย

ประกอบด้วยเมนูอาหารว่าง กับข้าว อาหารจานเดียว ขนม/ของหวาน และเครื่องดื่ม
เช่น เมี่ยงเห็ด สลัดผักบุ้งไทย ข้าวอบเห็ด ซี่โครงหมูผัดตะไคร้ใส่ยอดมะพร้าว เส้นบุกราดหน้า
หวานเย็นธัญพืช สมูทตี้กล้วยหอมช็อกโกแลต ฯลฯ
มีส่วนประกอบ วิธีทำ และตารางคุณค่าทางโภชนาทุกเมนู
พิเศษ! ตารางแสดงปริมาณโซเดียมในอาหารจานเดียวท้ายเล่ม

สร้างสรรค์เมนูอร่อย ต้านความดันโลหิตสูงโดย
ผศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ
และอาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ
และ การะเกด ทองดอนโพธิ์ เจ้าหน้าที่วิจัย
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

**********************
โภชนาการกับความดันโลหิตสูง
ขนาด 6.5×9.5 นิ้ว
124 หน้า ภาพประกอบอาหารสี่สี
ลดในงาน 229 บาท จากราคา 269 บาท

ทดลองอ่านได้ที่ – http://bit.ly/2nNwv4vผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.